ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
розпочинає  тренінги
«Європейська інтеграція для молоді»
(постпроектний супровід)
в рамках Спільного проекту  КНЕУ та Європейської комісії
«Адвокація європейської інтеграції»
№199755-LLP-1-2011-1-UA-AJM-MO 

 

Головна мета тренінгу – Інформування учнівської молоді про діяльність ЄС та пріоритети співпраці із Україною; формування початкових компетенцій щодо сутнісних особливостей створення та розвитку ЄС, розгляд особливостей функціонування інстутиційної моделі  ЄС, ознайомлення із освітньою політикою та програмами мобільності у ЄС.

 

Програма тренінгу:

  • Особливості створення ЄС та основних етапів його розвитку. Історичні передумови Європейської інтеграції. Етапи поглиблення європейської інтеграції. Сучасна карта ЄС – простір, час і взаємодія.
  • Функції основних інституцій та органів ЄС: Європейська Комісія, Європейська рада, Європейський Парламент, Рада Європейського Союзу (Рада міністрів), Європейський суд, Суд аудиторів, Європейський Омбудсмен, фінансові структури.
  • Інтеграція вищої освіти в ЄС. Освітня політика ЄС, факультативні параметри Болонського процесу,  освіта України як складова світового і європейського простору, академічна мобільність, індивідуальні  можливості  для   молоді.

 « Повернутися

Інформаційні партнери