У період з 05 лютого по 07 лютого 2019 року Експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

  • голова комісії: Кучерявенко Микола Петрович, завідувач кафедри фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор;
  • член комісії: Андріїв Василь Михайлович, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

провели первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності 081 «Право» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Висновки експертної комісії надаються у форматі pdf« Повернутися

Інформаційні партнери