Посада, вчене звання, науковий ступінь

  • Старший викладач кафедри інформаційних технологій і моделювання, кандидат економічний наук

Освітня діяльність

  • У 2005 р. одержала вищу освіту у Криворізькому економічному інститут Київського національного економічного університету та здобула кваліфікацію спеціаліста з економічної кібернетики
  • У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Структурно-аналітичне моделювання динаміки фондових ринків» за спеціальністю 08.00.11 – Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Дисципліни

Сфера інтересів

Контакти« Повернутися

Інформаційні партнери