Посада, вчене звання, науковий ступінь

  • Декан юридичного факультету, кандидат економічних наук, доцент

Освітня діяльність

  • У 2008 році закінчила Київський державний економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», спеціалізація «Контроль та ревізія»
  • Протягом 2008-2010рр. працювала на посаді асистента кафедри «Обліку та ДФК» КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана»
  • У 2014 році захистила дисертацію на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення управління оборотними активами підприємства» у ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Дисципліни

  • Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
  • Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
  • Управлінські інформаційні системи

Сфера інтересів

  • Система обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

Контакти

Шукати наукові публікації у репозітарії

« Повернутися

Інформаційні партнери