17 квітня 2019 р.
Факультет обліку та податкового менеджменту
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
проводить V Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію
«Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку»

Запрошуємо до участі та співпраці!
Тематичні напрями конференції:

  1. Актуальні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку.
  2. Податковий менеджмент у системі бухгалтерського обліку.
  3. Соціально та безпеко-орієнтовні моделі обліку та контролю.
  4. Модернізація обліку в кредитних і бюджетних установах.
  5. Бізнес-аналіз діяльності суб’єктів господарювання.
  6. Стан і сучасні тенденції розвитку теорії та практики аудиту.
  7. Розвиток інформаційних систем обліку, аналізу та аудиту в умовах цифрової адженди України.
  8. Облік і контроль в управлінні сучасними аграрними формуваннями.

Форма участі: дистанційна з публікацією тез доповідей в електронному збірнику.

Вартість участі: безкоштовна.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення тез наведено в інформаційному листі.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість та плідну співпрацю!

Контактні телефони організаторів конференції:
Самборська-Музичко Юлія Олександрівна – секретар конференції.
E-mail: skonfkneu@gmail.com
Tel.: +38 (044) 371-62-38« Повернутися

Інформаційні партнери