Чому варто вивчати ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКУ СПРАВУ ТА СТРАХУВАННЯ?

Якщо Ви хочете покращити своє розуміння фінансових процесів на глобальному і національному рівнях, отримати високий рівень фінансової грамотності, отримати високооплачувану роботу в реальному або фінансовому секторі, Вам варто здобути освіту за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Щорічно кафедра готує та випускає фахівців для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної та викладацької роботи у сфері державних фінансів, фінансів підприємств, комерційних банків та страхових компаній.

Вивчення фінансових відносин в приватному та публічному секторах надасть Вам можливість вільно орієнтуватися в світі складних фінансових та банківських операцій, грошового обігу та страхування, інвестуванні коштів та фінансуванні бізнес-проектів. Навчання за цією спеціальністю дозволить Вам отримати знання і набути навички в царині стратегії і тактики фінансування діяльності суб’єктів господарювання, управління банківськими операціями, діяльності в сфері державних і місцевих фінансів; вивчити економічні відносини, які виникають в процесі соціального і комерційного страхування, дослідити операції фондового ринку та визначити їх вплив на глобальний та національні ринки; отримати гарні комунікативні навички, оволодіти державною та іноземними діловими мовами; навчитися застосовувати в практиці фінансового управління сучасні інформаційні технології.

Програма фінансів, банківської справи та страхування ідеально підходить для студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні фінансових процесів в економіці, прикладного фінансування бізнес-проектів різного масштабу, фінансової бізнес-аналітики, банківської та страхової діяльності, фінансової безпеки держави. В цілому ця програма буде цікавою для тих студентів, які сподіваються отримати досвід роботи за кордоном.

Крім того, на сьогодні переважна більшість роботодавців потребує випускників, які є фахівцями у фінансовій сфері, володіють іноземними мовами та мають навички застосування інформаційних технологій в сфері прикладних фінансів.

У чому перевага вивчення фінансових відносин у суспільстві?

Фінансові процеси стають усе більш складними, з’являються абсолютно нові фінансові інструменти на фоні надзвичайно динамічного зовнішнього економічного середовища. Завдяки сучасним цифровим технологіям фінансові операції стають доступними практично кожному, але водночас потребують від кожного належної фінансової грамотності. Попит на фахівців, що розуміються на сучасних фінансових процесах постійно зростає: від працівників суто фінансової (банківської, страхової, фондової) сфер до фінансистів реального приватного та публічного секторів економіки. Вивчаючи фінанси, банківську справу та страхування, Ви отримаєте навички аналітичного та критичного мислення, навички проведення фінансового аналізу на базі міжнародних та національних стандартів фінансової звітності, спеціалізованого аналізу банківської, страхової діяльності та діяльності операцій фондового ринку, фінансування підприємств малого і середнього бізнесу, застосуванні фінансового механізму захисту від ризиків. Ці навички стають усе більш цінними для роботодавців, які стикаються з проблемами оптимізації фінансових ресурсів в складних економічних умовах.

Вивчаючи фінанси, банківську справу та страхування, Ви отримаєте:

 • високий рівень фінансової грамотності, що дозволить приймати виважені рішення як у професійній діяльності, так і у приватному житті;
 • можливість проходити практику в банках, страхових компаніях, підприємствах і організаціях з її оплатою та подальшим працевлаштуванням;
 • можливість навчитися аналізувати і прогнозувати тенденції зміни мікро- та макропоказників фінансового середовища, проводити фінансовий аналіз за допомогою сучасних ERP-систем;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість здобути подвійний ступінь магістра з фінансів, банківської справи та страхування у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» та польській Академії Полонійній у Ченстохово;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • отримати навички аналізу фінансових процесів суб’єктів господарювання з використанням сучасних цифрових технологій big data, open source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та цифрового бізнесу.
Які дисципліни Ви будете вивчати?

Майбутні фахівці одержують комплекс знань з гуманітарних дисциплін (українська та іноземна мови, правознавство, філософія та ін.), фундаментально-базових дисциплін (мікро- та макроекономіка, інформаційна і комп’ютерна техніка та ін.) та дисциплін загальноекономічного (економічний аналіз, фінанси підприємств, фінансове право та ін.) і професійно-орієнтованого циклу (фінансовий аналіз, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, бюджетний, страховий, фінансовий, податковий, банківський менеджмент, ринок фінансових послуг, інвестиційне кредитування та ін.).

Освітній ступінь «бакалавр»:

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І Філософія ІІ Макроекономіка
Основи економічної науки Господарське право
Вища математика Соціологія
Психологія бізнесу Політологія
Університетська освіта Маркетинг
Іноземна мова Іноземна мова
Історія української державності Мікроекономіка
Бізнес-Інформатика Бухгалтерський облік
Ділова українська мова Менеджмент
Фізичне виховання Статистика
  Фізичне виховання
ІІІ
Цифрова економіка ІV
Фахова іноземна мова
Фінанси Фінансовий аналіз
Міжнародна економіка Податкова система
Банківська система Фінансовий ринок
Іноземна мова Операції банків та небанківських кредитних установ
Фінансова статистика Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Страхування Страхові послуги
Соціальне страхування Фондовий ринок
Оцінка ризиків фінансових рішень 
Інвестування

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • методологія наукових досліджень;
 • управлінські інформаційні системи;
 • іноземна мова професійного спрямування;
 • бізнес-право.

Дисципліни магістерської програми «Управління корпоративними фінансами»:

 • фінансовий менеджмент;
 • податковий менеджмент;
 • страховий менеджмент;
 • ринок фінансових послуг;
 • фінансовий контролінг;
 • вартісно-орієнтовне управління.

Дисципліни магістерської програми «Управління банківською діяльністю»:

 • фінансовий менеджмент у банку;
 • кредитний менеджмент у банку;
 • страховий менеджмент;
 • ринок фінансових послуг;
 • банківське регулювання та нагляд;
 • вартісно-орієнтоване управління.
Вступ 2019

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО – 100 балів

Спеціальність Конкурсні предмети для тих, хто ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для тих, хто НЕ ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або
географія

Українська мова та література

Історія України

Математика або географія

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

Маєш тільки два сертифіката ЗНО? Вступай на МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА!

З 2019 року в Україні розпочато набір на освітній ступінь «молодший бакалавр». Перевагою такого вибору є вступ за результатами лише 2-х предметів ЗНО та навчання лише протягом 2 років.

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальна кількість балів у сертифікаті ЗНО – 100 балів

Спеціальність Конкурсні предмети ЗНО
Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література

Будь-який інший предмет ЗНО на вибір абітурієнта

Молодші бакалаври за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати первинні посади фахівців фінансово-економічних служб підприємств, комерційних банків, страхових компаній, а також посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях, тобто мають можливість працювати за фахом вже після 2-го курсу навчання.

Іншим варіантом є можливість продовжити навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. Таким чином, після здобуття рівня молодшого бакалавра наші студенти можуть вільно продовжити навчання на бакалавраті одразу з третього курсу.

Згідно результатів дослідження незалежних експертів фінансовий сектор очолює тор-10 секторів в яких очікується найбільший рівень заробітних плат після остаточної стабілізації економіки. Банківська діяльність, що належить до сфери фінансів, входить до 15 найперспективніших галузей подальших 5–10 років, а фінансистів визнано однією з 20 найперспективніших професій наступного десятиріччя.

Отже, обираючи спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», здобувач вищої освіти отримує знання і практичні навички в області фінансів, банківських операцій, грошового обігу та кредиту, страхової справи, економічного аналізу діяльності організації, монетарної політики, організації фінансування інвестицій та ін.

Серед основних посад, які може займати молодший бакалавр фінансів, банківської справи та страхування, відмітимо:

 • менеджер із грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, страхування, пенсійного недержавного страхування, фінансового посередництва, соціальної та корпоративної відповідальності;
 • професіонал з торгівлі цінними паперами;
 • відповідальний працівник банку або іншої фінансової установи;
 • економіст з фінансової роботи
 • дилер;
 • страховий агент;
 • кредитний інспектор;
 • касир (на підприємстві, в установі, організації)
 • та інші.

Що необхідно для вступу до магістратури?

 • диплом бакалавра, спеціаліста та/або магістра за спорідненою спеціальністю («Фінанси, банківська справа та страхування», «Фінанси і кредит») або за будь-якою іншою спеціальністю;
 • зареєструватися для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО в період з 13 травня до 03 червня 2019 року;
 • подати документи до приймальної комісії;
 • скласти додаткове фахове вступне випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю) у період з 13 травня по 31 травня 2019 року;
 • скласти єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО (англійська, німецька, французька або іспанська) 2 липня 2019 року;
 • скласти фахове вступне випробування у період з 05 липня по 26 липня 2019 року.

Історії успіху наших випускників

Павлушенко Оксана Василівна, заступник начальника управління економіки виконкому Криворізької міської ради:

Павлушенко-каф-ФПС_smХоча моя освіта та місце роботи не повністю співпадають, бо ж за освітою — я фінансист, а працюю в економічній сфери, але базові знання отримані в інституті є надзвичайно важливими та корисними. Найбільш професійно необхідним виявились надбанні знання з фінансового аналізу, які навчили мене принципам та механізмам проведення аналізу у будь-якій сфері діяльності.

Особлива вдячність випускаючій кафедрі, тоді вона мала назву «Кафедра фінансів та банківської справи» та очолювала її Васильчук Ірина Петрівна, а також тодішньому заступникові директора інституту Лебедеву Івану Михайловичу. Ці люди стали для мене найбільшими вчителями життя та професії.

Я вважаю слушною думкою, що «Справжній вчитель — не той, хто тебе постійно виховує, а той, хто допомагає тобі стати самим собою.» Дякую альма-матер!

Паньшина Софія Сергіївна, начальник управління аудиту Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області:

Паншина-София_sm

Я вже 15 років працюю в податковій системі, за фахом. Освіту здобула, закінчивши в 2001 році КЕІ КНЕУ, спеціальність «Фінанси і кредит», спеціалізація «Податки й оподаткування». Моя професія потребує постійного навчання та самовдосконалення.

Саме викладачі вузу навчили мене не просто отримувати знання готовими, а вміти самому добувати потрібну інформацію і відсіювати зайве. Вражень, отриманих від навчання в університеті, дуже і дуже багато, але варто особливу увагу приділити соціально-психологічній атмосфері вузу, яка в повній мірі сприяла продуктивній спільній діяльності та всебічному розвитку особистості. За 5 років навчання ми пережили стільки позитивних моментів!

Студентське життя в нашому університеті досить насичене, часто відбуваються різні заходи, проводяться конкурси між студентами, відбувають конференції, на яких кожен студент може показати та зарекомендувати себе з кращого боку.

Студентам та викладачам хочу побажати досягнення запланованого, бажаного, омріяного.Освіта зближує людей, допомагає їм краще розуміти один одного. Навіть отримавши диплом, я часто спілкуюсь з викладачами кафедри «Фінанси». Після закінчення навчання ми і далі спілкуємося з одногрупниками, не дивлячись на те, що доля у всіх різна.

Студентське життя – це найкращі роки, які ми згадуємо завжди з посмішкою.

Чабаненко Надія Миколаївна, директор з управління активами і пасивами ПАТ «Альфа-Банк»:

Чабаненко_sm

У 1994р. розпочався новий етап у моєму житті – я вступила до Криворізького економічного інституту, щоб здобути омріяну професію. Думаючи про студентські роки, я згадую перш за все своїх друзів, які залишилися такими для мене і до сьогодні.

Згадую відчуття дорослості, яке з’явилося під час навчання у ВУЗі. Із вдячністю згадую лекції та семінари Васильчук І. П. з «Фінансового аналізу» та «Фінансового менеджменту», Садовенко М.М. з «Податкової системі та оподаткування» та багато інших викладачів.

Навчання на 1-му курсі здавалося нескінченним… А зараз я розумію, як швидко минули п’ять студентських років. Разом із дипломом я отримала впевненість у собі, міцні базові знання зі спеціальності «Фінанси та Кредит» , прагнення до постійної фахової самоосвіти. Зараз я готова із задоволенням ділитися своїм набутим практичним досвідом з метою мотивації студентів до наполегливого та успішного навчання.

Тож сьогодні приєднуюся до вітань моєї Alma mater із 50-річним ювілеєм. Зичу успіхів у справі підготовки фахових спеціалістів для держави, розвитку науково-економічної думки та наполегливості у досягненні мети.

Ступнікова Альона Сергіївна, керуючий відділенням «Саксаганське» КФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:

Ступнікова_sm

Обираючи спеціальність і ВНЗ після школи, в більшості випадків, усвідомлюючи чи ні, ми прислухаємось до батьків, користуємось їх порадою. Батьки майже завжди знають, що для нас добре.

Вступивши на спеціальність «Банківська справа» в Криворізький економічний інститут – вийшло не просто добре, а ВІДМІННО.

Багаж знань, який не раз ставав у нагоді, причому не тільки в роботі, але і просто в житті. Сотні знайомств, багато з яких переросли в дружбу, деякі – у співпрацю.

Душевна атмосфера кафедри і люди, які її створюють, – наші професіонали, наші викладачі. Всім величезне спасибі за 5 років прекрасних моментів і базу знань.

Рижкова Ірина Олексіївна, Начальник управлiння розвитком підприємництва Міськвиконкому м. Кривий Ріг:

рыжкова_sm
Для меня высшее экономическое образование по специальности «Финансы и кредит» — второе. Необходимость его получения возникла тогда, когда я начала свою работу сначала в торговом отделе, а затем в Управлении развития предпринимательства Горисполкома. Экономическое образование – это основа моей работы с предпринимателями. В современных условиях без него не обойтись. Особенно важно знать нормы Налогового кодекса, уметь проводить экономический и финансовый анализ для выявления проблем предпринимателей и нахождения путей их решения.

Основы этих знаний закладываются в ВУЗе, а потом, чтобы не отстать, надо постоянно учиться, совершенствоваться в профессии, следить за изменениями, поднимать свой экономический уровень.

Спасибо преподавателям выпускающей кафедры «Финансы, налоги и страховое дело» за знания, терпение, частицу своей души, которые они передают своим студентам. Всех благ и успехов в их труде!

Кривуля Владислав Миколайович, Фінансовий директор ПрАТ «Центральний ГЗК»:

Кривуля_sm
Кожна людина в житті, на будь-якому її етапі, намагається чогось досягти, розкрити внутрішній потенціал для нових звершень. Як відомо краще вкладення — це вкладення в самого себе. Так от – Криворізький економічний інститут надав можливість зробити внесок і отримати результати від цього ефективного капіталовкладення.
Так склалося, що після закінчення спеціальності «Економіка управління підприємств», мені довелося працювати у фінансовій сфері. Більше 8 років займаю посаду фінансового директора ПрАТ «Центральний ГЗК». Прийняття управлінських рішень потребує глибоких знань з економіки і фінансів, методів і прийомів фінансування та інвестування, оцінки ефективності використання наявного у підприємства капіталу.
Особиста подяка науково-педагогічному колективу кафедри фінансів, банківської справи та страхування за підготовку висококваліфікованих фахівців здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами, фінансистів сучасної генерації, якими є більшість співробітників фінансової служби комбінату. Застосування і використання отриманих знань, навичок, досвіду стало підґрунтям в досягненні ними своїх професійних вершин.
Велика подяка усьому науково-педагогічному колективу Криворізького економічного інституту за професійний підхід до навчального процесу, за отримання якісних знань, що відповідають сучасному бізнес-середовищу. Успіхів Вам!


« Повернутися

Інформаційні партнери