Інженерія-програмного-забезпечення Спеціальність:  Комп’ютерні науки
Галузь знань: Інформаційні технології
Факультет: Обліку, фінансів та інформаційних технологій

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

аналітичне й логічне мислення, добре розвинена пам’ять, здатність швидко перемикати увагу, розвинена уява, технічні й математичні здібності.

Базові знання

математика, фізика,  іноземна мова, українська мова та література

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

Найперше це бажання працювати з ІТ. Уважність, акуратність, наполегливість, послідовність, вміння самостійно приймати рішення, вміння працювати як самостійно, так і у команді, вміння самостійно навчатися протягом життя.

Домінуючі види діяльності

Інформаційні технології це переважно прикладні розробки для користувачів. Діяльність охоплює весь життєвий цикл програмного забезпечення, або його окремі частини: постановка задачі, розробка технічного завдання, проектування системи, програмування, тестування, впровадження супровід і верифікація. Ми орієнтуємось на мови програмування Phyton та JavaScript для WEB.

Посади, які можна обіймати:

 • JavaScript Developer;
 • Test Automation Engineer (JavaScript);
 • QA-тестувальник;
 • Python developer;
 • Python/Django/JS Developer;
 • Python/JavaScript Developer;
 • програміст або фахівець з ІТ;
 • ERP-адміністратор;
 • ERP consultant;
 • Machine Learning Engineer.

Отримання професійних знань

Успішне виконання проектів, наявність практичних результатів під час навчання дозволяє наповнити резюме й зайняти кращі позиції на ринку праці рухаючись від позиції Junior через Middle до Senior або TeamLead. Ви можете мати власний бізнес, бути фрілансером, або продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. Дуже важливо добре володіти англійською і ми створили для цього умови.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Комп’ютерні науки») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова 100 0,3
Фізика 100 0,3

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

Вашою підготовкою буде опікуватися кафедра інформаційних технологій і моделювання. Наші викладачі успішно поєднують наукову, викладацьку й практичну діяльність. Нами розроблено інформаційну систему збору оперативної інформації для міського управління охорони здоров’я (на їх сайті), систему тестового контролю знань «Logit», WEB систему обліку новонароджених для пологових будинків «Neonatology», прототип міської інформаційної системи первинної медичної допомоги, студентський сервіс КЕІ.

Кафедра інформаційних технологій і моделювання створена у 2017 році, як правонаступник кафедри економічної кібернетики, яка працювала з 2000 року. Такі зміни зумовлені стратегією розвитку інституту та змінами у напрямах підготовки в Україні.  На кафедрі працює два професори, доктори технічних наук, п’ять кандидатів технічних наук, три кандидати економічних наук, один кандидат фізико-математичних наук, два асистенти.

Викладачі кафедри викладають дисципліни математичного спрямування, економіко-метематичного моделювання, інформаційних технологій для студентів економічних галузей.  У 2017 році кафедра розпочала підготовку за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

При підготовці кадрів ми орієнтуємося на перспективні потреби ринку праці та сучасні освітні технології. Основою нашої політики є використання вільного програмного забезпечення та залучення студентів до виконання реальних проектів. Найбільш здібних студентів ми запрошуємо до наукової роботи. В нових навчальних планах ми суттєво збільшили увагу до навчання англійської мови. Ми намагаємося надати студенту максимальний час для творчості й роботи над практичними завданнями. Ми заохочуємо поєднання на старших курсах навчання з роботою. Нашими базовими мовами програмування є Phyton та JavaScript. Це дозволяє швидко перейти від азів програмування до виконання практичних проектів. Ми орієнтуємося на WEB програмування.

На кафедрі практикується й розвивається змішане навчання. Це означає що в навчальному процесі широко застосовуються масові курси як складова самостійної роботи, або як основа всього курсу. Аудиторія стає коворкінгом, а викладач модератором й консультантом. Частина масових курсів є англомовною. Ми долучилися до проекту змішаного навчання Prometeus і маємо намір створювати власні МООС (масові відкриті курси). Ми також застосовуємо платформу дистанційного навчання MOODLE.

Ця наглядна майндкарта дозволить вам ознайомитися з тим які дисципліни, коли і в якому обсязі ви будете вивчати.

Бакалаврська програма

Керівник: : д.т.н., професор Шелевицький Ігор Володимирович
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Ми поставили завдання мінімумом засобів й за відносно обмежений час підготувати програмістів здатних успішно увійти в ІТ ринок. Програма — результат власного досвіду, тривалих роздумів й консультацій з колегами та роботодавцями. Ми намагалися подати речі важливі й необхідні й разом із тим не перевантажити програму. Ми зосередимося на мовах Python та JavaScript разом із важливими інструментами та технологіями. Ми шукаємо вмотивованих студентів, які понад усе бажають стати програмістами. У фокусі нашої підготовки WEB технології з великим ринком задач і фахівців. Протягом усього навчання ви будете вивчати й вдосконалювати англійську мову. Наша команда викладачів формувалася тривалий час у спільній роботі і ми готові запропонувати нашим студентам реальні проекти для успішного навчання.

Практика та працевлаштування

Ви зможете практикуватися у ІТ компаніях у Кривому Розі. У цих компаніях працюють наші учні й колеги. Ми консультувалися з ними, коли складали нашу програму і включили до неї курси, які їх цікавлять. Тому вони із задоволенням вас приймуть. Їм також потрібні гарні програмісти. Ви також зможете самостійно обрати місце проходження практики. Конкретні пропозиції ми дамо за півроку до практики. ІТ бізнес швидко розвивається й змінюється.

У нас нема формального розподілу випускників. Але ми першочергово зацікавлені в успішній кар’єрі наших випускників. Тому ми так склали нашу програму й так організовуємо навчальний процес щоб з третього курсу ви почали працювати над реальними проектами й почали працювати у наших партнерів й роботодавців. Формально розподілом й працевлаштуванням ми не займаємось.

Ви можете продовжити навчання у магістратурі нашого інституту чи магістратурі КНЕУ, або будь-якого іншого ВНЗ України. Ви також можете продовжити навчання в університетах Європи. Разом із дипломом ви отримаєте додаток англійською мовою із вашими дисциплінами та балами. Ми приділяємо значну увагу вивченню англійської мови протягом усього навчання. Саме це дозволить вам продовжити навчання за кордоном. Альтернативою навчання за кордоном є програма Подвійний диплом, що реалізовуються в інституті спільно з університетами Польщі. В інституті створюють польсько-український науково-культурний центр. Ми сподіваємося на реалізацію такої програми Подвійний диплом і для спеціальності Комп’ютерні науки.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Ми розпочинаємо підготовку за новою спеціальністю «Комп’ютерні науки» і ви будете нашими першими випускниками. Але з 2000 року ми готували фахівців за напрямком «Економічна кібернетика» яку ми обгрунтовано вважаємо спорідненою. Зміни у напрямках підготовки в України, їх наближення до міжнародних обумовили вибір нової спеціальності, яка по праву є наступницею спеціальності «Економічна кібернетика». наші випускники працюють і програмістами і економічними аналітиками, займають різні посади, але завжди близькі до ІТ. Серед випускників вже сьогоднішні викладачі кафеди  кандидат технічних наук зі спеціальності Інформаційні технології Дубан Роман та кандидат економічних наук Олена Бондаренко.

Ми звернулися із проханням до наших випускників оцінити нашу нову бакалаврську програму:

Андрій Ткаченко, працює аналітиком в Amazon.eu HQ

Я вчився на «Економічній Кібернетиці » і дуже рекомендую новостворену на її базі програму «Комп’ютерні Науки». Діапазон можливого застосування результатів цієї програми на практиці надзвичайно широкий: управління базами даних, програмування та розробка технологій для вирішення бізнес-задач, — все це ви можете додати до свого активу, закінчивши «Комп’ютерні Науки». В добу стрімкого розвитку інформаційних технологій більшість підприємств має потребу в спеціалістах, які здатні як аналізувати бізнес, так і працювати з інформаційними системами. Якщо Ви бажаєте стати таким спеціалістом, то програма «Комп’ютерні Науки» — один із способів зробити крок назустріч цьому.

Ольга Савчук (Новікова), програміст у ТОВ «Айсофт Консалтинг», кандидат технічних наук

У 2010 році я отримала ступінь магістра економічної кібернетики у КЕІ КНЕУ. Я навчалася й працювала із командою розробників програми. У 2015 році у Львівській політехніці захистила дисертацію за фахом «Системи та засоби штучного інтелекту». Займаюся програмуванням інтелектуальних систем. Рекомендую вам програму й команду викладачів. Можливо згодом й сама приєднаюся до вашого навчання.

Олексій Довгаль,  фінансовий аналітик у Amazon (Luxemburg)

Я вчився за спеціальністю економічна кібернетика, бо вірив, що саме за комп’ютерними технологіями майбутнє. Останні шість років із задоволенням працюю за фахом. Криворізький економічний має сильну кафедру викладачів, і вже тоді навчальна програма давала гарні прикладні навички. Англійську довелося довчати самостійно вже після здобуття диплома, добре, що тут навчальна програма змінилася.

Ольга Шиман, Head of Recruitment у iLogos

Я закінчила спеціальність Економічна кібернетика у 2007 році. Тут отримала фундаментальні знання зі статистики, математичного аналізу, програмування, глибокі знання з математики. Навчання було дійсно цікавим,адже викладачі добре володіють своїми предметами та можуть налагодити зі студентами дружні, партнерські відносини. Це безперечно сприяє залученню студентів до навчання. Сьогодні я працюю в міжнародній IT компанії. Моя робота пов’язана з персоналом, але забуті знання допомагають краще аналізувати дані, з якими працюю, розуміти та оптимізувати процеси. Також можу впевнено сказати, що зараз дуже цінують в ІТ індустрії спеціалістів з великим багажем математичних та аналітичних знань. Не вистачає нам хороших аналітиків, бізнес- аналітиків. Тому сподіваюсь, що майбутні випускники зможуть поповнити ряди талановитих і перспективних спеціалістів.

Вадим Савчук, програміст в ISoft Consulting

У 2010 році завершив навчання у КЕІ КНЕУ зі ступенем магістра економічної кібернетики. Викладачі кафедри дали досить міцне підгрунття. Навчили не тільки стеку технологій, а й системно мислити, продумувати всі дрібниці при розробці програмного забезпечення. Оскільки технології постійно розвиваються, то аби завжди бути затребуваним, потрібно постійно самовдосконалюватися, а робити це з такою базою набагато легше.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери