В Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» впроваджується система «Концепція управління комунікаціями».  Концепція передбачає виокремлення центру студентських комунікацій та перерозподіл функцій таких підрозділів, як деканат, кафедра, студентський відділ кадрів.

Основними завданнями центру передбачаються:

 • упорядкування та координація внутрішніх комунікацій студентів з усіх питань навчання та освітнього процесу;
 • спрощення процедур отримання та надання студентами документів, пов’язаних з навчальним процесом;
 • упорядкування адміністративних процедур і прийняття адміністративних рішень у системі відносин «студент-ВНЗ»;
 • скорочення кількості документів, спрощення порядку та скорочення строків надання адміністративних послуг студентам та підвищення комфортності
 • впровадження практики інтерактивної взаємодії ВНЗ, його структурних підрозділів зі студентами під час надання послуг адміністративного характеру;
 • прийом та реєстрація заяв (звернень) з необхідним комплектом документів від відвідувачів ЦСК;
 • видача та реєстрація документів;
 • видача студентських квитків, дипломів випускникам інституту;
 • забезпечення видачі заліково-екзаменаційних відомостей викладачам інституту;
 • надання оперативної інформації структурним підрозділам інституту щодо організації навчального процесу та інших питань, віднесених до повноважень Центру;
 • забезпечення зовнішніх комунікацій інституту та здобувачів вищої освіти з питань організації та проведення практики, працевлаштування випускників, профорієнтаційної роботи, діяльності відбіркової комісії, функціонування консультаційного пункту ЗНО та пункту проведення ЗНО в інституті;
 • адміністрування діяльності факультетів інституту з питань організації освітнього процесу та проведення аудиторних занять;
 • допомога у реалізації студентами своїх законних прав та інтересів

Інфографіка Центру студентських комунікацій« Повернутися

Інформаційні партнери