Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

Освітня діяльність

 • У 1987 році закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Короченко за спеціальністю «Економіка і планування НТП», а у 2004 році – магістратуру Київського національного економічного університету за спеціальністю «Банківський менеджмент»
 • В 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Макроекономічне стрес-тестування банків у системі регулювання банківської діяльності» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу
 • Є головою об’єднаного профспілкового комітету Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНУ»

Дисципліни

 • Облік і аудит
 • Методика аудиту господарської діяльності
 • Внутрішній аудит
 • Внутрішньогосподарський контроль
 • Облік у банках
 • Фінансовий аналіз

Сфера інтересів

 • Проблеми аналітичного забезпечення діяльності банківських установ
 • Профспілкова діяльність

Контакти

Шукати наукові публікації у репозітарії

« Повернутися

Інформаційні партнери