Формування ринкових відносин в Україні створює все більший попит на фахівців з напряму маркетингової діяльності. Пояснюється це тим, що маркетинговий менеджмент органічно невіддільний від бізнесу і незамінний в умовах конкуренції. Кожен підприємець у своїй комерційній діяльності завжди орієнтується на стратегію маркетингу, яка забезпечує йому ефективну реалізацію продукції на ринку

Поняття «маркетинг» походить від англійського слова «market», що в перекладі означає «торгівля», «ведення бізнесу». Маркетинговий менеджмент – це процес управління маркетинговою діяльністю.

Основний принцип маркетингового менеджменту – це першочергова орієнтація в управлінні фірмою на потреби та вимоги споживачів. У даному випадку його значення полягає в тому, щоб спочатку визначитися, якого товару хоче споживач, а потім задовольнити його бажання. Такий підхід забезпечує конкурентні переваги фірми при реалізації продукції на ринку.

Одночасно маркетинговий менеджмент є системою захисту продавця та покупця, державного заохочення виробництва і торгівлі. Більш того, він сприяє створенню довірчих стосунків між учасникам процесу просування товарів на ринок чи надання послуг.

На сьогоднішній день попит на спеціалістів з маркетингового менеджменту існує в усіх галузях: виробництво, фінанси, банківська справа, міжнародна діяльність, торгівля, медицина, фармакологія, туризм, готельне господарство тощо. Обумовлено це тим, що незалежно від своєї спеціалізації маркетолог-менеджер визначає реальну картину взаємостосунків фірми з ринком і допомагає керівництву ухвалити вірне рішення на основі професійного аналізу даної ситуації. Це і є основним завданням в управлінні маркетингом.
Відмінні риси маркетологів-менеджерів є діловитість, ініціативність, здатність до аналізу ринкової ситуації та самостійного прийняття рішень, зайняття активної позиції тощо.

В інституті для підготовки таких фахівців створені всі умови. Навчальний процес забезпечують 115 викладачів, із них – 15 професорів, докторів наук і 78 доцентів, кандидатів наук.

Диплом маркетолога-менеджера відкриває дорогу в світ професій XXI століття

Основними напрямками цієї діяльності є такі:

Маркетолог

В обов’язки маркетолога на будь-якому підприємстві (фірмі) входить:

 • ретельне вивчення товару чи послуги своєї фірми, особливостей його реалізації;
 • вивчення споживачів даного товару чи послуги, їх сегментація;
 • дослідження ринків збуту та їх специфіки;
 • аналіз конкурентів;
 • прогноз попиту і його динаміки;
 • формування товарного асортименту;
 • участь у ціноутворенні.

Маркетолог-аналітик

Це фахівець, який відстежує тенденції сучасної ринкової економіки, вдало орієнтується в умовах невизначеності. Маркетолог – аналітик, який генерує ідеї, вміє знайти необхідну інформацію, керувати людьми і подіями при реалізації товарів на ринку.

Коло обов’язків маркетолога-аналітика:

 • проведення маркетингових досліджень;
 • моніторинг ринку конкурентів;
 • дослідження споживацьких переваг і тенденції їх зміни;
 • участь у розробці рекламної компанії фірми;
 • планування асортиментної політики підприємства;
 • дослідження особливостей регіональних ринків збуту.

Бренд-менеджер

Саме він займається просуванням торгової марки товару до покупця. Робота бренд-менеджера полягає в наступному:

 • розробці стратегії поведінки фірми на ринку;
 • адаптації міжнародної стратегії фірми до особливостей місцевого ринку;
 • участі в розробці промоушн-акцій;
 • розробці рекламної концепції бренда:
 • плануванні кампаній із просування товару на ринок;
 • просуванні торгової марки продукції.

Він тісно співпрацює з відділом маркетингу, фахівцями з реклами, менеджерами з продажу, мерчендайзерами.

Менеджер з реклами

Саме від нього буде залежати, де і коли споживач побачить чи почує інформацію у засобах масової інформації (ЗМІ) про товар фірми. Менеджер з реклами:

 • формує базу даних про рекламодавців;
 • займається пошуком рекламодавців;
 • розробляє макети рекламних повідомлень:
 • вибирає оптимальний метод реклами для товару;
 • займається моніторингом рекламного ринку;
 • досліджує ефективність реклами.

Менеджер з продажу

Відіграє ключову роль у процесі купівлі-продажу, оскільки це перша людина, з якою спілкується клієнт. Менеджер з продажу – це обличчя фірми. Саме в його обов’язки входить проведення переговорів із клієнтом телефоном і при зустрічі.

Він повинен донести інформацію про товар так, щоб потенційний клієнт став реальним, а в подальшому і постійним. Він оформляє замовлення на поставку товару клієнту, бере участь у формуванні замовлення для магазину.

PR-фахівець

Через нього фірма спілкується із зовнішнім світом. Він впливає на формування думки, репутації товару та фірми, використовуючи засоби пропаганди.

Всі засоби масової інформації (ЗМІ) спілкуються з фірмою через PR-фахівця. Він бере участь у плануванні й організації рекламної та пропагандистської кампанії; пише прес-релізи і статті; організовує прес-конференції для ЗМІ; редагує тексти виступів керівництва компанії.

Мерчендайзер

Якщо Ви купили щось у магазині, будьте впевнені, на ваш вибір вплинув мерчендайзер. Оскільки його основними функціями є:

 • розміщення товару в магазині;
 • розміщення в магазині рекламно-інформаційних матеріалів;
 • контроль за системою замовлення товару до магазину.

Фахівець із мерчендайзингу відстежує наявність асортименту товару виробника і своєчасно робить замовлення. Саме він володіє повною інформацією про товар, місце його розташування в магазині та ін.

Слід мати на увазі, що це далеко не повний перелік професій, які стануть доступними для Вас із дипломом маркетолога-менеджера.

Надана інформація дає можливість зорієнтуватися стосовно цієї професії та напрямів діяльності, чітко визначитися стосовно вибору майбутньої професії і прийняти правильне рішення.

До зустрічі в навчальних аудиторіях нашого інституту!« Повернутися

Інформаційні партнери