Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» орієнтований на участь у програмах академічної мобільності, що дає студенту можливість отримати якісну освіту з обраного напряму підготовки, розширити свої знання європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Діють програми для навчання за кордоном

1. Еразмус+ програми на семестрове навчання в університетах

Програма Еразмус+ – це розширення зв’язків із європейськими університетами для посилення кредитної мобільності серед викладачів і студентів.

Еразмус+ програми на семестрове навчання в університетах: Болгарія – Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свіштов); Італія – Університет Фоджа; Польща – Академія Полонійна в Ченстохово, Вища Школа Хандлова (м. Варшава), Краківський економічний університет та Університет інформатики і мистецтв.

Студент може обирати іноземний вищий навчальний заклад, де є відповідний напрям підготовки, за яким навчається в університеті.

2. Програма «Подвійний диплом»

Навчання за програмою «Подвійний диплом» передбачає одночасне навчання в вітчизняному університеті та в університеті-партнері – Академії Полонійній із Ченстохова (Польща). Студенти переходять на індивідуальний графік і протягом двох років опрацьовують навчальні плани обох університетів.

Частину навчального часу вони проводять за кордоном, знаходячись у Республіці Польщі, в Академії Полонійній у Ченстохові, де вивчають другий блок дисциплін, проходять виробничу практику, обов’язково беруть участь у програмі Еразмус+: Університет Орадеа (Румунія), Технологічна Академія в Резекне (Латвія), Університет Фоджа (Італія), Міжнародний університет Рабату (Марокко), Католицький університет в Лілі (Франція) та ін., і захищають магістерську роботу.

Участь у програмі надає студентам європейського статусу з певними можливостями і правами, а саме: можливість отримати повний пакет прав і пільг європейського студента.

3. Семестрові та річні програми в університетах

СЕМЕСТРОВІ ПРОГРАМИ В УНІВЕРСИТЕТАХ:

University of Konstanz (Germany) — unikonstanz.de

University of Bremen (Germany) — uni-bremen.de

Philipps University of Marburg (Germany) — uni-marburg.de

Poznan University of Economics (Poland) — pue.ue.poznan.pl

Polonia University in Czestochowa (Poland) — ap.edu.pl

Сьогодні наші студенти мають змогу навчатися і проходити практику не тільки в Європі, а й в інших країнах світу. Багато студентів уже пройшли навчання за програмою «Подвійний диплом» в Академії Полонійній (Ченстохова, Польша). Після завершення навчання  вони направляються на виробничу практику за програмою ERASMUS+ в різні країни Європи.

Перший ERASMUS+ триватиме з вересня по грудень, а другий розпочнеться у лютому 2019 року. Студенти, які скористались такою можливістю, сьогоднішні наші випускники, вони отримали дипломи магістра і діляться своїми роздумами з читачами.

 Розповідає про своє навчання за кордоном і отримання диплома європейського зразка Євгеній Шаталов, випускник КЕІ, асистент кафедри міжнародної економіки:

— У всього є початок і фінал, але сьогоднішній фінал одночасно є і початком. Черговим рубіконом на шляху саморозвитку як особистості, так і молодого науковця й дослідника. Диплом Академії Полонійної у мене в руках, а тому можу підвести певні підсумки: так, програма «Подвійний диплом» дала мені змогу розширити свої горизонти, взяти н

ові вершини, опанувати нові сфери. Хочу порадити всім, хто ще вагається або роздумує: «Чи варто?» – одно значно, варто. Дуже тішуся тим, що ця пригода стала частиною мого минулого, а її результат – диплом Академії стане одним із ключових елементів успішного майбутнього.

Віра Пироженко, фахівець:

— Навчання в Академії Полонійній – важливий етап мого життя.  Подорожувати іншими країнами з освітянською ціллю – це не туризм, а більш якісне та ґрунтовне занурення у іншу культуру, діловодство, системний устрій. У Полонійній я познайомилася та спробувала себе студенткою європейської системи освіти: відмінні підходи до викладання, учбового навантаження та процесу, адміністрування; значно ближчий рівень взаємовідносин з викладачами, більша мобільність. Навчання в Європі дає зрозуміти, що у більшості випадків ми обмежені власними уявленнями про наші можливості, не важливо, створеними самостійно чи нав’язаними ззовні. Десь же це потрібно зрозуміти, прийняти та використовувати, чому не в Полонії?

 Свою думку з цього приводу висловлює доцент кафедри іноземних і української мови Олена Миколаївна Гончаренко:

«Ми закладаємо основу європейської освіти. Вона закладається на підставі того, що надається можливість інтеграції з Європою. Ми повинні не сліпо наслідувати їх, а своє власне, національне не втратити, але здобути зразки європейської освіти. І коли вони здобуваються, втілити тут, у це наше життя. Отже, змінюючи мислення, настрої,  умови, форми, методи роботи, ми зможемо там сказати: «Ми маємо диплом, рівний вашому диплому». І коли за кордоном визнають наш диплом, можливості українських випускників розкриваються більше. Та ці можливості не для того, щоб залишитися там. Перспектива у нас є. Вони побачать там світ, і в них можливості тепер стають більші. Вони мають тепер ці зразки і можуть легко адаптуватися. Європа дає нам надію, щоб ми тут, удома, піднялися до того рівня, як у них: знання накопичили і привезли їх додому.

Подивіться на рай тихий, на свою країну.

Полюбіте щирим серцем велику руїну…

У чужому краї не шукайте,

Не питайте того, що немає, — пророче писав багато років тому Тарас Шевченко, яке актуально зараз, як ніколи раніше.

Треба Шевченка читати, тоді й буде прозріння. Особливо «Кобзаря». Там не лише про минуле, а й про майбутнє. Тому що там закладена основа минулого, теперішнього і майбутнього. Тому його слід частіше перечитувати. Це як молитва. І коли читаєш, то зовсім по-іншому кожного разу його сприймаєш.

Ми хочемо, щоб наш «подвійний диплом» призвів до того, щоб їхали навчатись до нас, в Україну. Я вірю, що колись будуть їхати сюди здобувати освіту, тому що саме в нас тисячу років тому закладалася основа Європи.  Іще за часів князя Святослава… Які великі масштаби мала Київська Русь! Тоді інші стандарти були, але саме там закладався фундамент українських духовних цінностей, які важливі, як ніколи, сьогодні».« Повернутися

Інформаційні партнери