Чому варто вивчати МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Якщо Ви хочете покращити своє розуміння функціонування світових ринків, а також приватних і державних суб’єктів та інститутів, які формують міжнародні бізнес-процеси, Вам варто здобути освіту за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».

Вивчення міжнародних економічних відносин надасть Вам можливість вільно орієнтуватися в глобальному економічному та діловому середовищі. Навчання за цією спеціальністю дозволить Вам отримати знання і набути навички в галузі стратегічного та глобального управління бізнесом, маркетингу, міжнародного фінансового менеджменту; вивчити багатосторонні економічні відносини, дослідити, як вони впливають на глобальні альянси, процеси глобалізації у світі; отримати гарні комунікативні навички іноземними мовами; вивчити міжкультурні особливості ведення міжнародного бізнесу.

Програма МЕВ ідеально підходить для студентів, зацікавлених у поглибленому вивченні міжнародного економічного управління, практики ведення міжнародного бізнесу, міжнародної бізнес-аналітики, міжнародного розвитку та національної економічної безпеки. В цілому ця програма буде цікавою для тих студентів, які сподіваються отримати досвід роботи за кордоном.

Крім того, на сьогодні переважна більшість роботодавців потребує випускників, які є фахівцями у веденні міжнародного бізнесу, які вивчали іноземні мови та/або проходили закордонне стажування.

Переваги спеціальності

Світова економіка стає все більш глобальною. В результаті, продовжує зростати попит на фахівців, які розуміються на веденні міжнародного бізнесу: від логістики міжнародної торгівлі й трансграничних інвестицій до міжкультурних та етичних питань, якими пронизана практика ведення бізнесу у всьому світі. Вивчаючи міжнародні економічні відносини, Ви отримаєте навички аналітичного та критичного мислення, навички аналізу на базі міжнародних стандартів фінансової звітності, таких як US-GAAP, IFRS і SOX. Ці навички стають усе більш цінними для роботодавців, які стикаються з проблемами виходу на міжнародні ринки, інтеграції у міжнародне бізнес-середовище.

Вивчаючи міжнародні економічні відносини, Ви отримаєте:

 • можливість здобути подвійний ступінь магістра з міжнародних економічних відносин у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» та польській Академії Полонійній у Ченстохово;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість здобути гарні комунікативні і мовні навички;
 • можливість навчитися аналізувати і прогнозувати тенденції зміни мікро- та макропоказників бізнес-середовища, аналізувати фінансову звітність міжнародних компаній за допомогою сучасних ERP-систем;
 • навички аналізу бізнес-процесів суб’єктів міжнародних економічних відносин із використанням сучасних цифрових технологій big data, open source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та цифрового бізнесу.

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Освітній ступінь «бакалавр»:

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І Філософія ІІ Макроекономіка
Основи економічної науки Господарське право
Вища математика Соціологія
Психологія бізнесу Політологія
Університетська освіта Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Іноземна мова Іноземна мова
Історія української державності Мікроекономіка
Бізнес-Інформатика Бухгалтерський облік
Ділова українська мова Міжнародна статистика
Фізичне виховання Міжнародні організації
  Фізичне виховання
ІІІ Цифрова економіка ІV Іноземна мова
Фінанси Міжнародна економічна діяльність України
Міжнародні економічні відносини Міжнародна торгівля
Міжнародний менеджмент Цифровий маркетинг
Іноземна мова МСФЗ
Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Країнознавство Міжнародні фінанси
Європейська інтеграція Міжнародний технологічний трансфер
 
 
Міжнародне інвестування
Міжнародна безпека

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • методологія наукових досліджень;
 • управлінські інформаційні системи;
 • міжкультурна комунікація;
 • бізнес-право.

Дисципліни магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»:

 • фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях;
 • міжнародна конкурентоспроможність;
 • міжнародна бізнес-аналітика;
 • міжнародний інвестиційний менеджмент;
 • валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі;
 • європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності;
 • цифрова економіка*.

Дисципліни магістерської програми «Міжнародні торговельні відносини»:

 • фінансовий менеджмент у міжнародних компаніях;
 • міжнародна конкурентоспроможність;
 • міжнародна бізнес-аналітика;
 • торгова політика та комерційна дипломатія;
 • митні процедури у міжнародній торгівлі;
 • стратегії і тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів.

Вступ 2019

Навчання за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), здобутого за будь-якою іншою спеціальністю;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Міжнародні економічні відносини») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«магістр» (денна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спорідненою спеціальністю («Міжнародна економіка») або за будь-якою іншою спеціальністю.

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальний конкурсний бал – 130

Спеціальність Конкурсні предмети для тих, хто ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для тих, хто НЕ ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету
Міжнародні економічні відносини Українська мова та література

Іноземна мова

Географія або математика

Українська мова та література

Історія України

Географія або математика

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

Що необхідно для вступу до магістратури?

 • диплом бакалавра, спеціаліста та/або магістра за спорідненою спеціальністю («Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини») або за будь-якою іншою спеціальністю;
 • зареєструватися для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО в період з 13 травня до 03 червня 2019 року;
 • подати документи до приймальної комісії;
 • скласти додаткове фахове вступне випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю) у період з 13 травня по 31 травня 2019 року;
 • скласти єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО (англійська, німецька, французька або іспанська) 2 липня 2019 року;
 • скласти фахове вступне випробування у період з 05 липня по 26 липня 2019 року.

Історії успіху наших випускників

Хірса Валентин, Junior менеджер

Хірса_sm

Міжнародна програма стажувань “Global Citizen” представляє собою участь у соціальних проектах AIESEC або інших громадських організаціях, що пов’язана з широким колом питань розвитку суспільства. Тривалість програми: 6 – 8 тижнів.

Програма націлена на розвиток особистісних та професійних якостей молоді. Програма полягає в короткостроковому обміні, під час якого ви будете мати змогу познайомитися зі студентами приймаючої країни, роботою навчальних закладів, в яких молодь як учасник програми проводить тренінги на різні соціальні теми, або вплинути на життя різних шарів населення. Міжнародна програма стажувань AIESEC дає змогу подорожувати, отримувати новий досвід, та покращувати свій рівень англійської мови, культурної обізнаності та адаптивності. Також протягом програми є можливість познайомитися з новими цікавими людьми з усього світу.

Міжнародна програма стажувань для студентів старших курсів і недавніх випускників ВНЗ, які хочуть і прагнуть отримати професійний досвід роботи в міжнародному середовищі. Це можливість здобути досвід роботи, застосувати академічні знання на практиці, зрозуміти суть своєї професії. У 2015-2016 році я приймав участь у програмі стажування AIESEC. Країну, яку я обрав для роботи це Єгипет, і працював молодшим менеджером у дитячому комплексі розваг. Це чудова можливість для тих, хто хоче підвищувати свій рівень англійської та розвивати комунікативні навики, а також отримати безцінний досвід роботи за кордоном.


« Повернутися

Інформаційні партнери