Чому варто вивчати МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ?

За останні роки сфера медіа та комунікації змінилася до невпізнання і продовжує трансформуватися далі. В умовах пришвидшених темпів розвитку та дедалі більшої глобалізації усіх сфер життя лідери у бізнесі, політиці та інших секторах повинні розуміти як орієнтуватися у складних питаннях глобальної інформації та медіа-впливу. Фахівець у цьому секторі повинен бути більш мобільним, універсальним, гнучким, здатним до міжкультурної взаємодії, ніж будь-коли.

Пропонуючи спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», ми прагнемо виховувати нове покоління професіоналів у сфері комунікації, аналітиків-консультантів, які можуть виступати як ключові гравці в міжнародних організаціях та компаніях. Ти навчишся критично осмислювати і аналізувати події сучасного міжнародного життя, їх вплив на внутрішню і зовнішню політику нашої держави, тенденції розвитку тієї чи іншої галузі, розвиток бізнесу тощо. Але це не все…

Значну увагу ми приділяємо формуванню навичок, необхідних для кар’єри спеціаліста з комунікацій 21 століття: від розробки стратегії в соцмережах, іміджу та брендінгу компанії, написання постів та історій до аналізу фідбеку соціальних медіа і роботи безпосередньо з клієнтами та партнерами компанії.

А ще ми дамо тобі усі необхідні знання, щоб стати успішним у сфері традиційних медіа. Писати новини, робити репортажі, брати інтерв’ю, знімати та монтувати відеоматеріали легко, якщо ти знаєш як це робити. Ти дізнаєшся про процеси формування громадської думки та механізмів впливу на неї, здобудеш вміння ефективно налагоджувати комунікативний процес із масовою аудиторією, визначати засоби інформаційного впливу та маніпулювання. Мова йде не тільки про власне професію журналіста, але й про цілу сферу, яка набуває дедалі більшого впливу на інформаційні потоки та формування громадської думки: роботу контент-менеджерів, редакторів сайтів, копірайтерів, спічрайтерів, а також PR-менеджерів, рекламістів, завданням яких є впливати на аудиторію, формувати її думку та ставлення до того чи того явища.

Переваги спеціальності

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії у КЕІ – це не просто освітня програма, тут ти отримаєш можливість спілкуватися з друзями і однодумцями, реалізовувати свої таланти на творчих вечорах та медіа-відділі інституту, досягати особистого зростання, розвивати свої знання та навички міжкультурної комунікації.

Спеціальність дає тобі можливості, які ти шукаєш:

 • Досконало оволодієш двома іноземними мовами.
 • Навчишся створювати медіа-контент, який буде актуальним і цікавим для сучасної аудиторії.
 • Зрозумієш як рухаються інформаційні потоки у глобалізованому світі, і який вплив вони здійснюють на політичну, економічну та культурну сфери життя усього людства.
 • Дізнаєшся як медіа та комунікаційні мережі можуть функціонувати як джерело політичного та соціального впливу в різних країнах.
 • Ознайомишся з методами дослідження та інформаційними технологіями, які є актуальними для наукової та професійної практики в цій галузі.
 • Дізнаєшся про особливості розуміння та споживання медіа-продуктів в усьому світі та чим відрізняється медіа-ландшафт в Україні.
 • Здобудеш знання та навички, що дадуть тобі можливість не просто встигати за розвитком такого швидкозмінного сектору як комунікації та медіа, а й передбачати куди він приведе нас у майбутньому.
 • Це спеціальність, що допоможе глибше зрозуміти сучасне глобальне суспільство та бути успішним у ньому.

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Освітній ступінь «бакалавр»:

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І

Іноземна мова ІІ
 
 
 
 
 
Іноземна мова
Практичний курс української мови Фізичне виховання
Фізичне виховання Філософія
Інформатика Політологія
Історія українського суспільства Міжнародні економічні відносини
Медіаправо Теорія і практика міжнародних відносин
Основи економічної науки Міжнародний менеджмент
Країнознавство Практична стилістика української мови та коректура
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) Європейська інтеграція
Історія світової культури Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Текстознавство Психологія
Історія міжнародних відносин
Теорія масової інформації та комунікації
Історія української та світової літератури
Основи WEB розробки
Міжнародна торгівля
Історія української та світової літератури
Міжнародні організації
Грантрайтинг
Джерелознавство
Коректорська практика
ІІІ
 
 
 
 
 
 
Соціологія ІV
 
 
 
 
 
 
Фахова іноземна мова
Іноземна мова спеціальності Журналістика (за видами)
Теорія та історія журналістики Копірайтинг
Теорія і практика редагування Інтелектуальна власність 
Міжнародне право Системи медіа зарубіжних країн
Робота з джерелами інформації Комунікативний менеджмент
Інфографіка та презентації Міжнародні інформаційні системи і технології
Зовнішня політика України Міжнародний туризм
Міжнародний технологічний трансфер Зв’язки з громадськістю
Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Друга іноземна мова для початківців:
німецька; французька; польська
Міжнародна інформація та комунікація
Практика виробнича
Спічрайтинг
Підготовка та захист дипломної бакалаврської роботи
Міжнародна мобільність людського ресурсу
 
 
 
 
Міжнародне гуманітарне право
Фінансові системи зарубіжних країн
Редакторський практикум

Вступ 2019

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальний конкурсний бал – 130

Спеціальність Конкурсні предмети для тих, хто ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для тих, хто НЕ ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Українська мова та література

Іноземна мова

Історія України або математика

Українська мова та література

Історія України

Географія або математика

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

Міжнародна мобільність

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;

 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;

 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Історії успіху наших випускників

Cеред випускників КЕІ, які реалізували себе у журналістиці:

Анатолій Анатолійович Яцечко — ведучий прямого ефіру найтривалішого ранкового шоу на українському ТБ «Сніданок з 1+1». Ведучий red room вокального шоу «Голос Країни» на телеканалі «1+1», шоумен, радіо ведучий, журналіст. Нині журналіст ТРК «Прямий».
Роман Малик, ведучий програм ТРК «Перший міський»

Михайло Цемах, телеведучий розважального шоу «Диван» на ТРК «Рудана»

Каріна Душкевич, ведуча програм ТРК «Рудана»
Віта Світлична – телеведуча реаліті-проекту «Занурення» на ТРК «Рудана»« Повернутися

Інформаційні партнери