Фінанси,-банківська-справа-та-страхування Спеціальність:  291 — Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Освітня програма: «Міжнародна інформація та журналістика»
Галузь знань:  29 — Міжнародні відносини
Факультет: Факультет економіки та управління

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

Мовні, комунікаційні, інформаційні, налагодження зв’язків, організація діяльності

Базові знання

українська мова та література, іноземна мова, географія, історія України

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

творчий потенціал, креативне мислення, комунікабельність, організаційні здібності, соціальна відповідальність, уміння працювати з масивами інформації у тому числі іншомовними.

Домінуючі види діяльності

інформаційно-аналітична, комунікаційна, організаційна, публічна

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за освітнім ступенем «бакалавр» (денна та заочна форми навчання) на базі повної загальної середньої освіти

Вступ 2018

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,3
Іноземна мова 100 0,3
Предмети на вибір (вибирається один)
Історія України 100 0,3
Математика 100 0,3

Навчальний процес

Навчальний процес підготовки бакалаврів з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій передбачає три основні складові:

 • Блок мовної підготовки (вивчення української та двох іноземних мов (за вибором студента)
 • Блок вивчення міжнародних відносин та країнознавства;
 • Блок журналістської підготовки.

У програмі підготовки бакалаврів передбачено опанування основ веб-дизайну та програмування

Бакалаврська програма

Бакалаврська програма «Міжнародна інформація та журналістика»

Цикл загальної підготовки

Обов’язкові дисципліни
курс Кредити ЄКТС
Іноземна мова 1-4 30
Українська словесність 1 3
Фізичне виховання 1-2 13
Інформатика 3
Історія українського суспільства 3
Право 3
Основи економічної науки 3
Країнознавство 3
Історія світової культури 3
Філософія 3
Політологія 3
Психологія 3
Соціологія 3
Вибіркові дисципліни
курс Кредити ЄКТС
Мистецтво ведення переговорів 4
Лідерство 4
Основи антикорупційної політики 4
Джерелознавство 4
Менеджмент 3
Текстознавство 3
Європейська інтеграція 3
Друга іноземна мова для початківців
     — Німецька мова 6
     — Французька мова 6
     — Польська мова 6
Основи WEB UI розробки 3
Конфліктологія 3
Грантрайтинг 3

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові дисципліни
курс Кредити ЄКТС
Практична стилістика української мови та коректура 3
Історія міжнародних відносин 4
Міжнародні економічні відносини 4
Теорія і практика міжнародних відносин 7
Теорія масової інформації та комунікації 5
Іноземна мова спеціальності 24
Теорія та історія журналістики 8
Теорія і практика редагування 4
Міжнародне право 4
Міжнародна інформація та комунікація 5
Спічрайтинг 4
Журналістика (за видами) 4
Копірайтинг 4
Інтелектуальна власність 4
Системи медіа зарубіжних країн 3
Зв’язки з громадськістю 4
Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики держави 4
Робота з джерелами інформації 3
Інфографіка та презентації 3
Зовнішня політика України 3
Бізнес планування 3
Друга іноземна мова
— Англійська мова 12
— Німецька мова 12
— Іспанська мова 12
— Французька мова 12
— Польська мова 12
Нейролінгвістичне програмування в комунікаціях 3
Міжнародне гуманітарне право 3
Фінансові системи зарубіжних країн 3
Комунікативний менеджмент 3
Міжнародні інформаційні системи і технології 3
Міжнародний туризм 3

Цикл практичної підготовки

курс Кредити ЄКТС
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) 3
Коректорська практика 3
Редакторський практикум 3
Практика виробнича 8
Підготовка та захист дипломної бакалаврської роботи 4

Практика та працевлаштування

Студенти, які навчаються за освітньою програмою «Міжнародна інформація та журналістика» мають можливість проходити коректорську (1 курс), редакторську (2 курс) та виробничу практику (4 курс). Практика проходить у ЗМІ Кривого Рогу.

Працевлаштування випускників орієнтоване на:

 • Друковані та електронні ЗМІ;
 • Телевізійні та радіо ЗМІ;
 • Прес-служби, служби із зв’язків з громадськістю підприємств, організацій, установ;
 • Дипломатичні установи України за кордоном;
 • Міжнародні компанії;
 • Підприємницька діяльність у інформаційній сфері;
 • Туристичний бізнес.

Міжнародна мобільність

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;

 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;

 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

Криворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу».

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.

Наші випускники

Cеред випускників КЕІ, які реалізували себе у журналістиці:

Анатолій Анатолійович Яцечко — ведучий прямого ефіру найтривалішого ранкового шоу на українському ТБ «Сніданок з 1+1». Ведучий red room вокального шоу «Голос Країни» на телеканалі «1+1», шоумен, радіо ведучий, журналіст. Нині журналіст ТРК «Прямий».
Роман Малик, ведучий програм ТРК «Перший міський»

Михайло Цемах, телеведучий розважального шоу «Диван» на ТРК «Рудана»

Каріна Душкевич, ведуча програм ТРК «Рудана»
Віта Світлична – телеведуча реаліті-проекту «Занурення» на ТРК «Рудана»

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися

Інформаційні партнери