Державний вищий навчальний заклад Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» оголошує конкурс на заміщення з 1 вересня 2017 року вакантних посад по таких кафедрах:

 • кафедра економіки та підприємництва – доцент (2 од.), старший викладач (1 од.), асистент (1 од.);
 • кафедра маркетингу – доцент (1 од.);
 • кафедра менеджменту і публічного адміністрування – доцент (1 од.), старший викладач (1 од.);
 • кафедра міжнародної економіки – доцент (2 од.);
 • кафедра іноземних та ділової української мов – доцент (1 од.), старший викладач (1 од.), викладач (1 од.);
 • кафедра правового регулювання економіки – доцент (1 од.), старший викладач (1 од.);
 • кафедра цивільного та трудового права – доцент (1 од.), старший викладач (1 од.);
 • кафедра обліку і оподаткування – доцент (3 од.), асистент (2 од.);
 • кафедра інформатики і прикладного програмного забезпечення – доцент (3 од.), старший викладач (1 од.);
 • кафедра інформаційних технологій і моделювання – доцент (1 од.), асистент (1 од.);
 • кафедра фінансів, банківської справи та страхування – професор (1 од.), доцент (2 од.), старший викладач (1 од.), асистент (1 од.).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, але не працюють в Інституті, подають секретареві конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану у канцелярії Інституту (встановленої форми);
 • заповнений особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
 • автобіографію;
 • засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідченні) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вченні звання;
 • список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка, які свідчать про професійний рівень претендента (Додатку 2 Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів) у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (засвідченні згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів).

Особи, які працюють в Інституті, для участі у конкурсному відборі подають секретареві конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі на ім’я директора, написану власноруч, та зареєстровану у канцелярії інституту (Додаток 1 до Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів) у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
 • засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідченні) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вченні звання;
 • список наукових праць за останні 5 років, складених відповідно до наведеного зразка (Додатку 2 до Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними строкових трудових договорів (контрактів) у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (засвідченні згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів) – виключно в тому випадку, коли таких документів до відділу кадрів Інституту раніше не було надано;
 • звіт про науково-педагогічну діяльність з часу останнього призначення на посаду.

Строк подання документів 30 календарних днів від дня опублікування оголошення.

Документи надавати на адресу: 50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 64, (кімн. 215).
Телефон для довідок: (0564) 90-15-24, (0564) 90-33-95.

Додатки:

 « Повернутися

Інформаційні партнери