Вже офіційно стартувала кампанія вступу до вищих навчальних закладів з 10 липня 2019 року.
Усі навчальні заклади, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України,
формують свої Правила прийому відповідно до Умов прийому на навчання до закладів
вищої освіти України в 2019 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України.
Умови стосуються як денної, так і заочної форм навчання*

Вже на початку вступної кампанії з’явилися масові спроби недоброчесності або відкритого шахрайства. Найбільш поширеними з них є:

обіцянки осіб із невизначеним статусом забезпечити за певну винагороду вступ випускникам шкіл до вищого навчального закладу без ЗНО (що, в принципі, неможливо саме з технічних причин);

обіцянки навчальних закладів, що розповсюджуються через соціальні мережі, забезпечити вступ до магістратури без ЗНО з іноземної мови чи правничих компетентностей, або варіанти вступу на освітній ступінь бакалавр без ЗНО (в т.ч. через незрозумілі університети країн Східної Європи);

пропозиції влаштування абітурієнтів на навчання за кошти державного бюджету (що також є неможливим);

вступ на окремі спеціальності, що мають обмеження щодо балів за сертифікатами ЗНО, навіть при низьких балах.

Прохання до усіх абітурієнтів та їх батьків бути уважними і не погоджуватися на сумнівні пропозиції. За роз’ясненнями звертатися тільки до офіційних представників приймальних комісій.

 

*Основні умови подачі документів в 2019 році:

вступ на основі повної загальної середньої освіти здійснюється тільки на основі сертифікатів ЗНО (за винятком пільгових категорій, що мають право вступу за іспитами в закладах вищої освіти). При цьому для подачі заяви на освітній ступінь «Бакалавр» має бути не менше 3-х сертифікатів ЗНО, на освітній ступінь «Молодший бакалавр» — не менше 2-х;

вступ на основі повної загальної середньої освіти здійснюється тільки в електронному форматі на базі єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДБО). Обчислення конкурсного балу здійснюється не навчальним закладом, а базою, що унеможливлює будь-які маніпуляції;

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2019 році обов’язково надається сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» вступ відбувається тільки на основі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей;

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти за спеціальностями: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» — обов’язковою є здача єдиного вступного іспиту з іноземної мови (у форматі ЗНО).« Повернутися

Інформаційні партнери