Правила прийому до Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2019 році


Додаток 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів і сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів і сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти (небюджетні пропозиції)

Додаток 6. ТАБЛИЦЯ переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 7. Алгоритм адресного розміщення державного замовлення в 2019 році

Додаток 8. Накази МОН, що супроводжують приймальну компанію 2019 року

Додаток 9. Порядок подачі вступниками заяв в електронній формі в 2019 році


« Повернутися

Інформаційні партнери