Екзаменаційна зимова сесія закінчилась. Вона проводилась у термін з 16 по 28 січня 2019 гору. Про її результати на засіданні вченої ради інституту доповів керівник центру студентських комунікацій Олександр Юлійович Астаф’єв.
Він, зокрема, зазначив:

— Абсолютна успішність за результатами сесії на денній формі навчання в цілому по інституту складає 88,6% (в минулому році 89,3%). Якість навчання відповідно 52,6% і 47,9%. Кількість студентів, які мають академічну заборгованість, складає 11,4%. На заочній формі навчання абсолютна успішність складає в цілому по інституту 81,8% (в минулому році 86,4%), якість навчання відповідно 49% (в минулому році 40%). Мають академічну заборгованість 18,2% студентів заочної форми навчання.

У розрізі факультетів абсолютна успішність здобувачами вищої освіти денної форми складає: ФОФІТ — 92,6%, ФЕУ – 92,3% і ЮФ – 75,2%. Якість навчання: ФОФІТ – 62,6%, ФЕУ – 47,3 і ЮФ – 48,2%. Мають академічну заборгованість у розрізі факультетів: ФОФІТ – 7,4%, ФЕУ – 7,7%, ЮФ – 24,8%. За результатами зимової сесії було відраховано шість студентів денної форми навчання та три заочної форми навчання.

Значно підвищилася відповідальність модераторів під час проведення екзаменів. Було видалено з іспитів близько десяти студентів, які використовували засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені процедурою екзамену.

Треба відзначити, що практика здачі екзаменів здобувачами освітнього рівня «магістр» першого року навчання на комп’ютерах принесла позитивний результат.

За результатами екзаменів було подано дві апеляції: з теорії ймовірності і математичної статистики та земельного права. На засіданні апеляційної комісії одному студентові була підвищена оцінка (теорія ймовірності та математична статистика). Отже, потрібно більш ретельно ставитися до складання екзаменаційних тестів.

Упродовж літної сесії, варто зазначити, доцільним буде використання більшої кількості аудиторій для того, щоб під час екзамену розміщати по одному студенту за партою.

Подальших успіхів у навчанні, шановні студенти!« Повернутися

Інформаційні партнери