Кожна людина, долаючи вікову межу молодшого школярства, здійснює дивовижне відкриття, що окрім зовнішнього світу предметів, явищ, подій, які її оточують, у неї є унікальний, різноманітний, багатогранний світ своїх думок, переживань, вражень, уявлень, які складають індивідуальну мозаїку життя її душі.

Цей факт відкривається у своїй безмежній, приголомшливій повноті та повертає потік свідомості на власний внутрішній світ, робить психічні явища спеціальним і дуже цікавим предметом пізнання.

На сьогоднішній день утворилась ціла наукова галузь, першочергове завдання якої – пізнання влаштування душі людини, закономірностей її психічного життя, відкриття всього різноманіття суб’єктивних явищ.

Що являють собою емоції та думки? Які глибинні причини їх виникнення та закономірності протікання? Як керувати своїми емоційними та поведінковими реакціями? Що спонукає людину до повсякденної активності та подолання труднощів? Від чого залежить побудова стосунків з оточуючими людьми? У чому секрет щастя та самореалізації?

Ось неповний перелік питань, пошуком відповідей на які займається наукова психологія. В нашому внутрішньому досвіді всі суб’єктивні явища постають у цілісному, нерозділеному вигляді, являючи собою безперервний потік. Психологія дозволяє їх систематизувати, впорядкувати і, що найголовніше, зрозуміти.

Складно переоцінити значення психології в сучасному світі, що з кожним роком усе більше ускладнюється. Адже вона дещо відкриває завісу над самим таємничим і часто прихованим від невигадливого спостерігача предметі пізнання, ім’я якому жива тканина людської душі. Тому не дивно, що в переліку найпопулярніших професій серед молоді одне з перших місць посідає професія «Психолог» – одна з найбільш динамічних і перспективних сфер професійної самореалізації.

Спеціальність «Психолог» має широкий попит та орієнтована на надання психологічної допомоги; розвиток потенційних ресурсів; підвищення адаптивних можливостей людини, збереження й укріплення психічного здоров’я; психологічний супровід усіх видів соціальної практики: набір і навчання персоналу; діагностику та експертизу в правоохоронних органах та органах влади, у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, спорту, культури й засобів масової комунікації.

Особливістю підготовки фахівців-психологів у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» є підготовка висококваліфікованих фахівців:

  • для надання якісних психологічних послуг у всіх сферах соціальної практики;
  • у сфері науково-дослідної роботи, яка базується на глибокому вивченні теоретичних дисциплін і набутті студентами практичних умінь і навичок у психодіагностиці;
  • у сфері консультування, групової та індивідуальної психотерапії, експертизі, психокорекції, профілактиці психологічних проблем і аномалій, в спрямуванні особистісного розвитку.

Отримання практичних навичок базується на обов’язковому практичному спрямуванні навчальних дисциплін і проходженні різних видів виробничої практики: діагностичної, корекційно-реабілітаційної та соціально-психологічної в організаціях, підприємствах, установах системи освіти й охорони здоров’я, у соціальних службах. Процес навчання побудований на ідеї активної позиції студента, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі.

Крилатий вислів дельфійських мудреців «Пізнай самого себе» –  не тривіальна та буденна істина, а рецепт щасливого, осмисленого і наповненого життя!

Роман Олександрович Труляєв,
старший викладач кафедри соціально-гуманітарних наук.« Повернутися

Інформаційні партнери