Чому варто вивчати ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ?

Ви бажаєте забезпечити формування людського потенціалу управління громадянським суспільством, суб’єктами, державою, територіями, місцевого самоврядування?

Навчання на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» спрямоване на підготовку фахівців з вирішенням стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Шляхом публічної діяльності, Ви маєте змогу змінити на краще місцеве урядування, упорядкувати суспільні процеси та вчасно надати адміністративні послуги, щодо реалізації прав та свобод громадян.

Фахівці набувають знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі організацій та установ публічного сектора.

Випускник може займати посади:

 • спеціалістів міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади;
 • керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних органів, державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • керівників підрозділів у складі самостійних структурних підрозділів державних органів, їх заступників;
 • головних спеціалістів державних органів і прирівняні до них посади, провідних спеціалістів державних органів, посади патронатної служби, керівників та співробітників різного рівня управління громадських організацій;
 • бюджетних установ, фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних експертів і науково-педагогічних співробітників.
Переваги спеціальності

Навчаючись за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» Ви отримуєте:

 • можливість визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів управління (публічного адміністрування);
 • навички організовувати діяльність органу публічного адміністрування із застосуванням підходів і принципів стратегічного планування, критеріїв оцінювання результативності та ефективності, враховуючи умови навколишнього середовища та внутрішні чинники діяльності;
 • вміння визначати показники економічного та соціального розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і підприємств;
 • можливість оволодіти сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики ділового адміністрування та службового етикету;
 • можливість отримати український та європейський магістерські дипломи, навчаючись за програмою «Подвійний диплом» у Криворізькому економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» та польській Академії Полонійній у Ченстохово;
 • пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+;
 • якщо Ви випускник технікумів або коледжів, у Вас є можливість вступити відразу на 3 курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності за умови успішного проходження вступного тестового випробування;
 • можливість проходити виробничу практику в установах та організаціях публічного сектору з отриманням заробітної плати;
 • можливість отримання сертифікатів з поглибленого вивчення іноземної мови;
 • можливість вивчення окремих курсів англійською мовою;
 • можливість відвідувати заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-практиків та науковців;
 • успішні студенти мають можливість отримати різноманітні стипендії міського та обласного та державного рівнів;
 • можливість оволодіння сучасними програмними засобами у сфері публічного управління та навичками електронного урядування;
 • можливість отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною;
 • можливість відвідувати курси іноземних мов Центру довузівської підготовки та освіти дорослих (вивчення англійської, польської, німецької, французької та ін);
 • розвивати свої спортивні та творчі здібності у спорткомплексі КЕІ

Які дисципліни Ви будете вивчати?

Освітній ступінь «бакалавр»:

Курс

Дисципліна Курс Дисципліна
І Філософія ІІ Макроекономіка
Основи економічної науки Конституційне право
Вища математика Соціологія
Психологія бізнесу Політологія
Університетська освіта Статистика
Іноземна мова Іноземна мова
Історія української державності Мікроекономіка
Бізнес-Інформатика Бухгалтерський облік
Ділова українська мова Економічний аналіз
Фізичне виховання Менеджмент
 
 
Маркетинг
Фізичне виховання
ІІІ
Фахова іноземна мова ІV
Фахова іноземна мова
Фінанси Місцеве самоврядування в Україні
Міжнародна економіка Комунікативний менеджмент
Публічне адміністрування Електронне урядування
Цифрова економіка Муніципальний менеджмент
Основи публічної служби Місцеві фінанси
Лідерство Інтелектуальна власність
Теорія та історія державного управління Управління розвитком територій
 Адміністративне право Основи антикорупційної політики
 Європейська інтеграція Мистецтво ведення переговорів
 
 
 
 
Професійна кар’єра успішного фахівця
Регіональне управління
Регіональна економіка
Управління проектами

Освітній ступінь «магістр»:

Обов’язкові:

 • глобальна економіка;
 • соціальна відповідальність;
 • методологія наукових досліджень;
 • управлінські інформаційні системи;
 • іноземна мова професійного спрямування;
 • бізнес-право.

Дисципліни магістерської програми «Управління на регіональному та місцевому рівні»:

 • публічне управління в інформаційному суспільстві;
 • кадрова політика і публічна служба;
 • стратегічні комунікації у публічній адміністрації;
 • управління місцевими проектами і програмами;
 • інновації в публічному управлінні;
 • адміністрування виборчих процедур.

Дисципліни магістерської програми «Управління персоналом в публічній сфері»:

 • публічне управління в інформаційному суспільстві;
 • кадрова політика і публічна служба;
 • стратегічні комунікації у публічній адміністрації;
 • управління HR ;
 • інновації в публічному управлінні;
 • кадрове адміністрування.

Вступ 2019

Перелік конкурсних предметів ЗНО
Мінімальний конкурсний бал – 130

Спеціальність Конкурсні предмети для тих, хто ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету Конкурсні предмети для тих, хто НЕ ПРЕТЕНДУЄ на навчання за кошти державного бюджету
Публічне управління та адміністрування Українська мова та література

Математика

Іноземна мова або історія України

Українська мова та література

Історія України

Іноземна мова або географія

Освітні ступені, терміни та вартість навчання

Що необхідно для вступу до магістратури?

 • диплом бакалавра, спеціаліста та/або магістра за спорідненою спеціальністю («Публічне управління та адміністрування») або за будь-якою іншою спеціальністю;
 • зареєструватися для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови у формі ЗНО в період з 13 травня до 03 червня 2019 року;
 • подати документи до приймальної комісії;
 • скласти додаткове фахове вступне випробування (для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю) у період з 13 травня по 31 травня 2019 року;
 • скласти єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови у формі ЗНО (англійська, німецька, французька або іспанська) 2 липня 2019 року;
 • скласти фахове вступне випробування у період з 05 липня по 26 липня 2019 року.

Історії успіху наших випускників

Не дивлячись на те, що спеціальність «Публічне управління та адміністрування» введена тільки у 2016 році, випускники минулих років КЕІ реалізували себе на державній службі. Це свідчить про потребу на ринку праці у фахівцях такого профілю та робить спеціальність перспективною як в регіоні, так і на державному рівні. Серед випускників кафедри менеджменту сьогодні є працівники апарату Верховної Ради України, депутати Дніпропетровської обласної ради, депутати та посадові особи Криворізької міської та районних у місті рад. Наші випускники, які зараз працюють у публічному секторі, презентують своє бачення переваг навчання у Криворізькому економічному…

Заступник Криворізького міського голови Олександр Катриченко:

«Моя кар’єра на державній службі розпочалася з перших управлінських кроків у складі ради студентського самоврядування Криворізького економічного. Далі був молодіжний міськвиконком, який я очолював, робота начальником відділу, управління житлової політики та благоустрою виконкому міськради, нинішня посада… Проте путівку у життя дав сам інститут. Пишаюсь, що є його вихованцем…»

Заступник голови Довгинцівської районної у місті Кривому Розі ради Сергій Столітній:

«Знання, отримані під час навчання на кафедрі менеджменту у Криворізькому економічному інституті прийшлося в нагоді мені і в той час, як я очолював промислове підприємство Криворізький суриковий завод, і в той період життя, коли я перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування. Ці знання супроводжують в житті, дають можливість бути професіоналом, відчувати впевненість у правильності прийнятих рішень. Проте, вчитися треба й після інституту, саме життя вчить нас новому, раніше невідомому, а інститут озброїв ще й вмінням вчитися…»


« Повернутися

Інформаційні партнери