Публічне управління та адміністрування Спеціальність:  Публічне управління та адміністрування
Галузь знань:  Управління та адміністрування
Факультет: Менеджменту та міжнародної економіки

Інформація про спеціальність

Домінуючі здібності

історія України, українська мова та література, географія, математика, іноземна мова.

Базові знання

основи економічної теорії, математика, українська мова та література, географія, іноземна мова.

Умови роботи

у приміщенні / мобільний

Особисті якості майбутнього фахівця

творчий потенціал, розвинута інтуїція, комунікабельність, креативність, соціальна відповідальність, ерудиція, організаційні здібності, розвиток творчого інтелекту, дотримання етичних норм та правил ведення публічних переговорів.

Домінуючі види діяльності

публічна управлінська, адміністративна, інформаційно-аналітична, комунікаційна, організаційна діяльність в державних, муніципальних та інших організаціях й установах.

Можливі шляхи розвитку фахівця

Освоєння суміжних галузей.

Випускники спеціальності «Публічне управління та адміністрування» можуть освоїти такі суміжні професії як фахівець з менеджменту організацій та адміністрування, управитель, маркетолог, фахівець з фінансів, страхової справи, фінансовий аналітик, брокер, економіс т, спеціаліст з торгівлі та біржової діяльності, фахівець зі зв’язків з громадськістю, юрист, спеціаліст з управління проектами.

Кар’єрне зростання.

Від спеціаліста структурного підрозділу органу державної влади, місцевого самоврядування до головного спеціаліста, начальника відділу, керівника управління, департаменту, керівника органу державної влади чи місцевого самоврядування.

Від менеджера нижчої ланки управління до керівника: начальника відділу, керівника структурного підрозділу, заступника директора, директора підприємства, організації установи.

Галузі застосування професійних знань

органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, організації, установи усіх форм власності та сфер матеріального й нематеріального виробництва, навчальні заклади, наукові установи.

Шляхи отримання професії

Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за освітніми ступенями:

«бакалавр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі повної загальної середньої освіти;
 • в період навчання у вищому навчальному закладі на бакалавраті на будь-якій спеціальності (крім спеціальності «Публічне управління та адміністрування») після завершення першого курсу навчання на іншій формі навчання.

«спеціаліст» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра здобутого за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або за будь-якою іншою спеціальністю – в останнє у 2016-2017 н.р.

«магістр» (денна або заочна форма навчання):

 • на базі освітнього ступеня бакалавра або ОКР спеціаліста здобутого за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» або за будь-якою іншою спеціальністю.

Вступ 2018

Бакалаврська програма

Перелік конкурсних предметів Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом Ваговий коефіцієнт Вага атестату про повну загальну освіту
Обов’язкові предмети 0,1
Українська мова та література 100 0,2
Математика 100 0,4
Предмети на вибір (вибирається один)
Іноземна мова 100 0,3
Історія України 100 0,3

 

Програма магістрів

Перелік конкурсних предметів
Фаховий іспит
Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова)

Навчальний процес

ИМУБП 6Навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» має на меті підготовку фахівців для вирішення стратегічних завдань управління в державному та корпоративному секторах. за європейськими стандартами на принципах «Good Governance» – доброго «належного» врядування. Разом з цим студенти отримують якісну економічну підготовку, що дає їм змогу не просто орієнтуватися у соціально-економічних процесах, а й впевнено впливати на них у межах своїх компетенцій.

Навчальний процес на спеціальності «Публічне управління та адміністрування» здійснюють викладачі кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами , серед яких кандидати наук з державного управління, кандидати економічних наук. Науковий ступінь мають 100% науково-педагогі чних співробітників кафедри.

До навчального процесу спеціальності «Публічне управління та адміністрування» залучаються провідні фахівці-практики, фахівці органів державної влади, місцевого самоврядування та сектору корпоративного управління.

Навчальний план спеціальності «Публічне управління та адміністрування» побудовано з урахуванням запитів ринку праці щодо фахівця з управління та за зразком відповідних освітніх програм визнаних українських та зарубіжних університетів.

ИМУБП 28У дусі кращих європейських освітніх традицій, матеріали з усіх навчальних курсів розміщені на освітньому порталі КЕІ (модуль MOODLE) для полегшення доступу до них студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування». Це дозволяє студенту у зручний час самостійно готувати навчальний матеріал та працювати з викладачем в інтерактивному режимі, що дозволяє посилити підготовку студентів, забезпечує індивідуальний підхід викладача до студента, сприяє роботі над помилками в ході виконання завдань, дозволяє розвинути сучасні навички самостійної роботи.

Навчання спеціальності «Публічне управління та адміністрування» буде корисне тим, хто хоче побудувати успішну політичну (чи публічну) кар’єру та отримати системні знання у сфері публічного управління.

Бакалаврська програма

Керівник: к. держ. упр., доцент Орлов Валентин Валентинович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 240
Термін навчання: 4 роки

Назва дисципліни ECTS  Назва дисципліни ECTS
1 курс
1 семестр 2 семестр
Фізичне виховання А 2  Фізичне виховання A 2
Іноземна мова А 3 Іноземна мова A 2
Українська словесність A 3 Філософія A 3
Історія українського суспільства A 3 Соціологія A 3
Психологія A 3 Інформатика A 4
Основи економічної науки A 5 Макроекономіка A 4
Вища математика A 5 Теорія ймовірності та математична статистика A 4
Охорона праці та безпека життєдіяльності A 3 Лідерство B 4
Вступ до спеціальності (тренінг-курс) A 3 Політологія B 4

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Управління на регіональному та місцевому рівнях''

Керівник: к. держ. упр., доцент Орлов Валентин Валентинович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Управління соціальним і гуманітарним розвитком А 3
Соціальна відповідальність А 4 Публічне управління економікою А 4
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Менеджмент організацій А 3
Методологія наукових досліджень у публічному управлінні та адмініструванні А 4 Управління місцевими проектами і програмами В 4
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Управління розвитком територій В 4
Публічне управління в інформаційному суспільстві А 5 Інтелектуальна власність В 4
Європейська інтеграція В 3 Управлінські інформаційні системи В 4
Інновації в публічному управлінні В 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Менеджмент публічних інвестицій В 3
Управління ресурсами територіальної громади В 3
Тайм-менеджмент посадовця В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Магістерська програма ''Управління персоналом в публічному секторі''

Керівник: к. держ. упр., доцент Орлов Валентин Валентинович
Ліцезія: №527440 від 29.10.2014
Загальна кількість кредитів: 90
Термін навчання: 1 рік і 5 місяців (на базі освітнього ступеня бакалавр, ОКР спеціаліст)

Назва дисципліни ECTS Назва дисципліни ECTS
1 семестр 2 семестр
Глобальна економіка А 4 Управління соціальним і гуманітарним розвитком А 4
Соціальна відповідальність А 4 Публічне управління економікою А 3
Інноваційний розвиток підприємства А 4 Менеджмент організацій А 4
Методологія наукових досліджень у публічному управлінні та адмініструванні А 4 Управління НR в публічному секторі В 4
Іноземна мова професійного спрямування А 3 Кадрова політика і публічна служба В 4
Публічне управління в інформаційному суспільстві А 5 Інтелектуальна власність В 4
Європейська інтеграція В 3 Управлінські інформаційні системи В 4
Інновації в публічному управлінні В 3 Професійна кар’єра успішного фахівця В 4
Менеджмент публічних інвестицій В 3
Управління ресурсами територіальної громади В 3
Тайм-менеджмент посадовця В 3

А — Базові науки та дисципліни бакалаврського рівня підготовки
В — Варіативна частина робочого навчального плану

Практика та працевлаштування

Наші випускники нині працюють в апараті Верховної Ради України, в місцевих державних адміністраціях багатьох регіонів, органах місцевого самоврядування не тільки в Кривому Розі, але , багато з них знайшли себе у бізнесі.

Випускники спеціальністі «Публічне управління та адміністрування» можуть працювати:

В публічному секторі:

 • центральних та місцевих органах виконавчої влади;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних підприємствах, установах та організаціях;
 • у сфері управління наданням публічних послуг;
 • громадських, політичних об’єднаннях, державних та громадських фондах;
 • міжнародних неурядових організаціях;
 • наукових та освітніх установах.

В бізнес-середовищі:

 • вітчизняних підприємствах, холдингах, асоціаціях, об’єднаннях;
 • банках, фінансових, страхових, лізингових компаніях, інвестиційних фондах;
 • транснаціональних корпораціях, іноземних компаніях, фондових та товарних біржах;
 • в приватних підприємствах та малому і середньому бізнесі.

Посади, які можна обіймати випускник:

 • керівник органу державного управління, керівник структурного підрозділу органу влади;
 • керівник органу місцевого самоврядування, його структурних підрозділів;
 • спеціаліст органів місцевого самоврядування та їх підрозділів;
 • керівник підприємства, організації, установи, менеджер усіх ланок управління,
 • офіс-менеджер, адміністратор;
 • менеджер з персоналу, зі збуту, реклами, торгівлі, бренд-менеджер;керівник відділу зв’язків з громадськістю організації;
 • керівник малого підприємства;керівник консалтингової, аудиторської, інвестиційної фірми;
 • менеджер з туризму, організатор масових заходів;
 • голова організації співвласників багатоквартирних будинків тощо.

Практика студентів проходить у органах місцевого самоврядування м. Кривого Рогу, у органах виконавчої влади, на провідних підприємствах м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області.

Міжнародна мобільність

ИМУБП 29

Академічна мобільність студента в Україні — це можливість упродовж періоду навчання провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) та періодів навчання; ефективніше розвивати інтелектуальний потенціал, оскільки студент може самостійно обирати навчальний заклад, курси, предмети.

ART_4625Участь в програмах академічної мобільності дає студенту можливість отримати якісну європейську освіту по обраному напряму підготовки, розширити свої знання у всіх областях європейської культури, відчути себе повноцінним громадянином Європи.

Академічна мобільність в Криворізькому економічному інституті реалізується шляхом участі студентів в програмах подвійних дипломів, індивідуальних грантів, стажування у навчальних закладах Європи.

Криворізький економічний інститут кілька років співпрацює з Академією Полонійною в Ченстохові – одним із найкращих непублічних вищих навчальних закладів, який функціонує з 1992 року. Він користується великою популярністю та займає чільне місце в Польщі та за її межами.

Участь у програмі надає нашим студентам європейський статус з усіма витікаючими можливостями і правами, а саме: можливість наряду з правами українського студента отримати повний пакет прав і пільг європейського студента. Такий статус дозволяє вільно переміщатися по всій Шангенській зоні Євросоюзу. Також для учасників програми стають доступними всі європейські студентські сервіси – від знижок на різні послуги до програми підтримки студентів аж до отримання стипендії.

Ще один бонус полягає в можливості проходження практики в компаніях Європи. Це стало реальністю завдяки тому, що польська сторона запропонувала студентам Криворізького економічного інституту участь у програмі «Еразмус плюс». Ця програма полягає в тім, що студент проходить практику на найбільш відомих підприємствах різних галузей промисловості чи сфери послуг Європи і при цьому отримує заробітну плату, яку роботодавцю погашає польський університет із засобів європейської грантової програми «Еразмус плюс».

ART_6217Але й на цьому європейська підтримка не припиняється. Після отримання студентами польського диплому магістра денної форми навчання для них стають доступними й інші програми. Це і вільне працевлаштування в Польщі і країнах Євросоюзу. І можливість купувати нерухомість у Польщі, й отримувати вид на проживання за більш спрощеною процедурою. Тобто, розпочавши свою трудову кар’єру в Європі, випускник Криворізького економічного інституту завдяки програмі «Подвійний диплом» стає на європейському ринку праці не заробітчанином, а повноправним його учасником.

Протягом останніх 12 років в Криворізькому економічному інституті реалізуються міжнародні освітні проекти «Економічний розвиток України», «Викладання англійської мови як іноземної мови (TEFL)» спільно з Корпусом миру США в Україні. Міжнародні освітні проекти реалізуються у таких формах:

 • проведення занять волонтерами з Корпусу миру зі студентами 1-4 курсів;
 • організація роботи літнього табору інтенсивного вивчення англійської мови «Camp LEAD» для студентів, молодих викладачів та старшокласників міста;
 • залучення студентів до участі у міжнародній програмі «Work and Travel». За цією програмою в останні 3 роки в США побували близько 50 студентів КЕІ.

Військова підготовка

КРАУЗКриворізький економічний інститут разом з Криворізьким коледжем Національного авіаційного університету України, пропонує усім бажаючим хлопцям і дівчатам отримати військову спеціальність за час навчання за основою спеціальністю в економічному виші.

Навчання проводиться за 2 військово-обліковими спеціальностями:

 • Експлуатація і ремонт літаків і авіаційних двигунів
 • Експлуатація і ремонт радіолокаційних засобів забезпечення польотів авіації.

Військову підготовку на добровільних засадах можуть проходити студенти, що навчаються на 2-му, 3-му курсі на денній формі навчання.

Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.

Вартість освітньої послуги для осіб, які навчаються за контрактом, складає 4400 гривень за рік навчання (оплата посеместрово).

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування з дисципліни «Захист Вітчизни» та перевірку рівня фізичної підготовленості.

Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після закінчення Криворізького економічного інституту та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу» .

Фахівці з військовим званням офіцера запасу мають можливість розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю.


Наші випускники

Столітній Сергій Васильович, заступник голови Довгинцівської районної у місті ради

Столітній_sm Знання, отримані під час навчання на кафедрі менеджменту у Криворізькому економічному інституті прийшлося в нагоді мені і в той час, як я очолював промислове підприємство Криворізький суриковий завод, і в той період життя, коли я перебуваю на службі в органах місцевого самоврядування. Ці знання супроводжують в житті, дають можливість бути професіоналом, відчувати впевненість у правильності прийнятих рішень. Проте, вчитися треба й після інституту, саме життя вчить нас новому, раніше невідомому, а інститут озброїв ще й вмінням вчитися…

Бабешко Дмитро Борисович, випускник 2004 року, керівник Західної філії українсько-ізраїльської міжнародної компанії «Dr. Nona»

Бабешко_Дима_sm Моє трудове життя було пов’язане і з державною службою, і з підприємництвом, працював топ-менеджером компанії… Завжди було приємно згадувати студентські роки, а більш за все пишаюсь своїм професійним вибором – спеціальність «Менеджмент організацій». Вона настільки універсальна, що дозволила мені бути витребуваним в різних сферах діяльності – і в публічній, і в бізнесі.

Освітні ступені, терміни та вартість навчання


« Повернутися





Інформаційні партнери