ОБ'ЯВА

До уваги студентів
Розклад екзаменаційної сесії для 4 курсу денної форми навчання з 13.05.2019р. 4 курс ФЕУ з 13.05 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 13.05


ПЕРЕЗДАЧА екзаменів для ПЗАС-15-2, ІПЗ-16-1ск, ІПЗ-17-1ск з 06.05.2019р. Перездача ПЗАС


ЗАХИСТ магістерських робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання Захист магістри ЗФН -2019


Розклад екзаменаційної сесії для ПЗАС-15-2, ІПЗ-16-1ск, ІПЗ-17-1ск (денна форма навчання) сесія ПЗАС, ІПЗск


Скорегований розклад занять для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання з 15.04.2019 року ФБС з 15.04 ЕК з 15.04 КН з 15.04 МАР з 15.04 МЕ, МВС,МЕВ з 15.04 МН, ПУА з 15.04 ОіОп з 15.04 ПТБД з 15.04 ПР з 15.04 ІПЗ з 15.04


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 15.04.2019 р. Магістри-перехресники ЮФ з 15.04 Магістри ФЕУ з 15.04 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 15.04 Магістри-перехресники ФЕУ з 15.04


УВАГА! ЗМІНА викладача у розкладі бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання ЗОіОП-17-1


УВАГА! ЗМІНИ у розкладах бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 08.04.2019р. по 21.04.2019р. ЗІПЗ-18-1м ЗФБС-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання з 08.04.2019р. по 16.04.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1


Права та обов’язки здобувача вищої освіти під час проведення семестрових екзаменів в КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім В. Гетьмана» 


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (за скороченим терміном навчання), заочної форми навчання з 01.04.2019р. по 14.04.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 04.04.2019 р. Магістри ФЕУ з 01.04 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 01.04 Магістри-перехресники ФЕУ з 01.04 Магістри-перехресники ФОФІТ з 01.04


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 18.03.2019 р. Магістри ФЕУ з 18.03 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 18.03 Магістри-перехресники ФЕУ з 18.03 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 18.03


Розклад екзаменаційної сесії для 1 курсу, магістрів (перехресний вступ), заочної форми навчання з 11.03.2019р. по 24.03.2019р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМАР-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 11.03.2019р. по 22.03.2019р. ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1

Корегування в розкладі для груп ФК-15-2, ФБС-17-1ск ФБС з 04.03
Розклад для здобувачів вищої освіти 4 курсу освітнього ступеню "Бакалавр" денної форми навчанняз 04.03.2019р.

ФБС з 04.03 ЕК з 04.03 МЕВ, МВС, МЕ з 04.03 МН, ПУА з 04.03 ОіОп з 04.03 ПР з 04.03 МАР з 04.03 ПТБД з 04.03
Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 04.03.2019 р. Магістри ФЕУ з 04.03 Магістри ФОФІТ з 04.03 магістри-перехресники ФЕУ з 04.03 магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 04.03


УВАГА! В розкладі 1 курсу, бакалаври, ЗФН, ЗМІНИ по викладачах Ткаліченко С.В. та Бас С.В., 02.03.2019 та 05.03.2019 (

жовтим кольором
) ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМЕВ-18-1


В розкладі ДФН виправлено аудиторії з 04.03.2019р. (

рожевим кольором
) МАР з 18.02 ПТБД з 18.02 ПР з 18.02 МН, ПУА з 18.02


Графік проведення відкритих занять на ІІ семестр 2018/19 н.р.


Виправлення в розкладі для групи МЕВ-18-1 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02

УВАГА! В розкладі занять для студентів денної форми навчання змінено аудиторії (виділено жовтим)(
в дію з 25.02

) ФБС з 18.02 ЕК з 18.02 КН з 18.02 МАР з 18.02 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02 МН, ПУА з 18.02 ОіОп з 18.02 ПР з 18.02 ПТБД з 18.02
Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 25.02.2019р. по 05.03.2019р. ЗПР-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМВС-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1


Розклад занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання з 18.02.2019 року ЕК з 18.02 ПТБД з 18.02 ФБС з 18.02 МН, ПУА з 18.02 МАР з 18.02 ІПЗ з 18.02 КН з 18.02 Магістри ФЕУ з 18.02 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 18.02 Магістри-перехресники ФЕУ з 18.02 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 18.02 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02 ОіОп з 18.02 ПР з 18.02


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 18.02.2019р. по 03.03.2019р. ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1

ЗАХИСТ магістерських робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання Захист магістри ДФН
Розклад установчої сесії для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 11.02 по 16.02.2019р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


УВАГА, ТЕРМІНОВО! ЗМІНИ у розкладі для магістрів 1 курсу, заочної форми навчання, 04.02.2019р., викл. Шайкан А.В. ЗОіОП-18-1м

В графіку перездач для студентів денної форми навчання добавлено дисципліну (для ФБС-17-1ск) 02.02.2019 ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019
Розклад начитки лекцій для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з 04.02 по 15.02.2019р.(з 04.02 - І тиждень) ФБСз04.02 бак, маг ІПЗ з 04.02 бак, маг ІПЗ, маг ПВ з 04.02 ЕКз04.02 КНз04.02 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 04.02 Магістри ФЕУ з 04.02 Магістри-перехресники ФЕУ з 04.02 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 04.02 МАРз04.02 МЕ,МВС, МЕВз04.02 МН, ПУАз04.02 ОіОпз04.02 Правоз04.02 ПТБДз04.02


УВАГА! ЗМІНИ у розкладі для студентів заочної форми навчання ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗМЕ-15-1 ЗОіОП-18-1м ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Графік перездач за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Розклад установчої сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір), заочної форми навчання, з 30.01 по 04.02.2019р. ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад установчої сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсу (скорочений термін навчання), заочної форми навчання, з 30.01 по 04.02.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Графік перездач(ПРОДОВЖЕННЯ) за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. Слідкуйте, далі буде. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Графік перездач за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. Слідкуйте, буде продовження. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів 1 курсу, заочної форми навчання, з 28.01 по 10.02.2019р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Розклад установчої сесії для бакалаврів 2 курсу, заочної форми навчання, з 25.01 по 30.01.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1


Як подати апеляцію на результат іспиту

Апеляція щодо результатів підсумкового контролю результатів навчання студентів – складова організаційного забезпечення навчального процесу, яка проводиться для визначення об’єктивності виставленої оцінки.Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання результатів навчання студентів, уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що навчається.Основні засади організації проведення апеляції результатів підсумкового контролю результатів навчання визначаються в Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту (ухвалено Вченою радою університету протокол № 6 від 22.12.2005 р.)З питань подання заяви на апеляцію звертатись до Центру студентських комунікацій (вул. Медична, 16, другий корпус КЕІ) в термін визначений в Положенні.а
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір), заочної форми навчання, з 16.01 по 29.01.2019р. ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (зі скороченим терміном навчання), заочної форми навчання, з 16.01 по 29.01.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск ЗФБС-16-1ск


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 2 курсу, заочної форми навчання, з 16.01 по 24.01.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1 ЗПУА-17-1


УВАГА! Скорегований розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання Магістри-перехресники 2 курс з 16.01 1 курс ФЕУ з 16.01 1 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 2 курс ФЕУ з 16.01 2 курс ФОФІТ , ЮФ з 16.01 3 курс ФЕУ з 16.01 3 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 4 курс ФЕУ з 16.01 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 Магістри 1 курс всі з 16.01 Магістри-перехресники 1 курс з 16.01

 
Розклад установчої сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 22.12.2018р. по 29.12.2018р.


Розклад установчої сесії для магістрів (перехресний вступ) 1 курсу заочної форми навчання з 22.12.2018р. по 29.12.2018р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм


ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1


Розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання з 16.01.2019 року Магістри-перехресники 2 курс з 16.01 1 курс ФЕУ з 16.01 1 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 2 курс ФЕУ з 16.01 2 курс ФОФІТ , ЮФ з 16.01 3 курс ФЕУ з 16.01 3 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 4 курс ФЕУ з 16.01 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 Магістри 1 курс всі з 16.01 Магістри-перехресники 1 курс з 16.01


Розклад установчої сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 12.12.2018р. по 17.12.2018р.


ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗПР-18-1 ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗМВС-18-1


Розклад установчої сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір) заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 15.12.2018р. ЗФБС-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 1 курсу  заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 23.12.2018р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 23.12.2018р. ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання, групи ЗМВС-18-1 з 03.12.2018р. по 11.12.2018р. ЗМВС-18-1


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 03.12.2018р. по 11.12.2018 ЗФБС-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМАР-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗМН-18-1, ЗПУ-18-1 ЗОіОП-18-1 ЗПР-18-1


УВАГА! В розкладі заочної форми навчання 28.11.2018р. є зміни ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск


Корективи в розкладі денної форми навчання з 28.11.2018 р. ФБС МН, ПУА МН-18-1пм, ПУА-18-1пм


Розклад установчої сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 26.11.2018р. по 01.12.2018р. ЗФБС-16-1,ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1


Виправлення в розкладі з 12.11.2018р. для студентів денної форми навчання спеціальності"Право" ПРАВО


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 2 курсу заочної форми навчання з 19.12.2018 р. по 02.12.2018р. ЗФБС-17-1пм ЗЕК-17-1пм ЗІПЗ-17-1пм ЗМЕВ-17-1пм ЗМН-17-1пм ЗОіОП-17-1пм ЗПР-17-1пм ЗПУА-17-1пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 12.11.2018р. по 25.11.2018р. ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1


УВАГА! З 29.10.2018р. заняття для студентів денної форми навчання будуть за новим розкладом з тривалістю пари 50 хвилин, згідно розпорядження: Розпорядження №26 від 22.10.2018


СКОРЕГОВАНИЙ РОЗКЛАД занять для студентів денної форми навчання з 29.10.2018 р. ФБС 1 курс магістри-перехресники ЕК ІПЗ КН МАР МН-18-1пм, ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп ПРАВО МЕ, МЕВ, МВС ПТБД


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (за скороченим терміном), заочної форми навчання з 22.10 по 27.10.2018р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Розклад занять для 2 курсу магістрів (перехресний вступ) денної форми навчання з 29.10.2018р. Магістри-ПЕРЕХРЕСНИКИ 2 курс з 29.10


Розклад занять для магістрів денної форми навчання з 15.10.2018 року Магістри ЮФ 2 курс магістри-перехресники Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання з 15.10 по 20.10.2018р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1 ЗПУА-17-1


Розклад начитки лекцій для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 15.10 по 20.10.2018р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м


ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Перездача екзаменів студентами денної форми навчання за результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018н.р. з 27.08.2018р. Перездача-серпень


Графік проведення відкритих занять викладачами кафедр на І семестр 2018-2019 н.р. Графік відкритих занять


Розклад для магістрів денної форми навчання з 01.10.2018р. 2 курс магістри-перехресники 1 курс магістри-перехресники Магістри ЮФ з 01.10 Магістри ФЕУ з 01.10 Магістри ФОФІТ з 01.10


Скорегований розклад для студентів денної форми навчання з 01.10.2018р. КН ЕК ІПЗ ФБС МАР МЕ,МВС, МЕВ МН, ПУА ОіОп Право ПТБД


Розклад занять збірних груп з іноземної мови студентів денної форми навчання Збірні групи


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 01.10 по 08.10.2018 року ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1 ЗФК-14-2


Розклад начитки лекцій для магістрів-перехресників 1 курсу заочної форми навчання з 01.10 по 06.10.2018р ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм ЗФБС-18-1пм


Розклад начитки лекцій для студентів денної форми навчання з 03.09.2018 року ЕК КН Магістри ФЕУ перехресники Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ Магістри ЮФ МАР ОіОп МЕВ,МВ,МЕdoc МН, ПУА ПТБД ФБС ПРАВО Магістри-перехресники МН-18-1пм, ПУА-18-1пм


РОЗКЛАД занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з 17.09.2018 року.(поки що понеділок і вівторок, слідкуйте - далі буде) ФЕУ магістри перехресники ЕК КН Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ Магістри ЮФ МАР МЕ,МВС, МЕВ МН-18-1пм,ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп Право ПТБД ФБС


Оновлений розклад для студентів денної форми навчання з 24.09.2018р.Уважно перегляньте, є зміни.Для студентів 1-го курсу: - Дисципліна "Університетська освіта" буде читатися за графіком, графік прикладається. ФБС 1 курс магістри-перехресники Графік занять по суботам для ПУА-16-1, ПУА-18-1пм Графік занять по Університетській освіті ИПЗ КН Магістри ФЕУ МАР МЕ,МВС, МЕВ МН-18-1пм,ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп Право ПТБД

 

« Повернутися

Інформаційні партнери