ПЕРЕЗДАЧА на 27.06 ПЕРЕЗДАЧА
ПЕРЕЗДАЧА на 26.06.Далі буде... ПЕРЕЗДАЧА


ПЕРЕЗДАЧА екзаменів на 25.06.2019р. Далі буде... ПЕРЕЗДАЧА


ПЕРЕЗДАЧА екзаменів за результатами літньої екзаменаційної сесії 24.06.2016р.Слідкуйте, далі буде... ПЕРЕЗДАЧА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про перенесення екзаменів
Розклад екзаменаційної сесії здобувачів вищої освіти денної форми навчання з 10.06.2019р. магістри-перехресники 1 курс з 10.06 1 курс ФЕУ з 10.06 1 курс ФОФІТ, ЮФ з 10.06 2 курс ФЕУ з 10.06 2 курс ФОФІТ, ЮФ з 10.06 3 курс ФЕУ з 10.06 3 курс ФОФІТ, ЮФ з 10.06 магістри 1 курс з 10.06

Державна атестація здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Бакалавр" денної та заочної форм навчання Бакалаври ФК, ЗФК, ФБСск, ЗФБск з 10.06 Бакалаври ЕК, ЗЕК з 10.06 Бакалаври ЕП, ЗЕП, ПТБДск, ЕКск з 10.06 Бакалаври МАР, ЗМАР з 10.06 Бакалаври МЕ, ЗМЕ з 10.06 Бакалаври МН, ЗМН, ЗМЕО з 10.06 Бакалаври ОА, ЗОА, ОіОпск, ЗОіОпск з 10.06 Бакалаври ПЗАС, ІПЗск, ЗПЗАС з 10.06 Бакалаври ПР, ЗПР з 10.06
Захист магістерських робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" (перехресний вступ)денної та заочної форм навчання Захист магістри-перехресники з 10.06

ПЕРЕЗДАЧА ЕКЗАМЕНІВ для студентів 4 курсу ПЕРЕЗДАЧА 4 курс
ОБ'ЯВА

До уваги студентів
Розклад екзаменаційної сесії для 4 курсу денної форми навчання з 13.05.2019р. 4 курс ФЕУ з 13.05 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 13.05


ПЕРЕЗДАЧА екзаменів для ПЗАС-15-2, ІПЗ-16-1ск, ІПЗ-17-1ск з 06.05.2019р. Перездача ПЗАС


ЗАХИСТ магістерських робіт здобувачів вищої освіти заочної форми навчання Захист магістри ЗФН -2019


Розклад екзаменаційної сесії для ПЗАС-15-2, ІПЗ-16-1ск, ІПЗ-17-1ск (денна форма навчання) сесія ПЗАС, ІПЗск


Скорегований розклад занять для здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання з 15.04.2019 року ФБС з 15.04 ЕК з 15.04 КН з 15.04 МАР з 15.04 МЕ, МВС,МЕВ з 15.04 МН, ПУА з 15.04 ОіОп з 15.04 ПТБД з 15.04 ПР з 15.04 ІПЗ з 15.04


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 15.04.2019 р. Магістри-перехресники ЮФ з 15.04 Магістри ФЕУ з 15.04 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 15.04 Магістри-перехресники ФЕУ з 15.04


УВАГА! ЗМІНА викладача у розкладі бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання ЗОіОП-17-1


УВАГА! ЗМІНИ у розкладах бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 08.04.2019р. по 21.04.2019р. ЗІПЗ-18-1м ЗФБС-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання з 08.04.2019р. по 16.04.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1


Права та обов’язки здобувача вищої освіти під час проведення семестрових екзаменів в КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім В. Гетьмана» 


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (за скороченим терміном навчання), заочної форми навчання з 01.04.2019р. по 14.04.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 04.04.2019 р. Магістри ФЕУ з 01.04 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 01.04 Магістри-перехресники ФЕУ з 01.04 Магістри-перехресники ФОФІТ з 01.04


Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 18.03.2019 р. Магістри ФЕУ з 18.03 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 18.03 Магістри-перехресники ФЕУ з 18.03 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 18.03


Розклад екзаменаційної сесії для 1 курсу, магістрів (перехресний вступ), заочної форми навчання з 11.03.2019р. по 24.03.2019р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМАР-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 11.03.2019р. по 22.03.2019р. ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1

Корегування в розкладі для груп ФК-15-2, ФБС-17-1ск ФБС з 04.03
Розклад для здобувачів вищої освіти 4 курсу освітнього ступеню "Бакалавр" денної форми навчанняз 04.03.2019р.

ФБС з 04.03 ЕК з 04.03 МЕВ, МВС, МЕ з 04.03 МН, ПУА з 04.03 ОіОп з 04.03 ПР з 04.03 МАР з 04.03 ПТБД з 04.03
Розлад для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню "Магістр" денної форми навчання з 04.03.2019 р. Магістри ФЕУ з 04.03 Магістри ФОФІТ з 04.03 магістри-перехресники ФЕУ з 04.03 магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 04.03


УВАГА! В розкладі 1 курсу, бакалаври, ЗФН, ЗМІНИ по викладачах Ткаліченко С.В. та Бас С.В., 02.03.2019 та 05.03.2019 (

жовтим кольором
) ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМЕВ-18-1


В розкладі ДФН виправлено аудиторії з 04.03.2019р. (

рожевим кольором
) МАР з 18.02 ПТБД з 18.02 ПР з 18.02 МН, ПУА з 18.02


Графік проведення відкритих занять на ІІ семестр 2018/19 н.р.


Виправлення в розкладі для групи МЕВ-18-1 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02

УВАГА! В розкладі занять для студентів денної форми навчання змінено аудиторії (виділено жовтим)(
в дію з 25.02

) ФБС з 18.02 ЕК з 18.02 КН з 18.02 МАР з 18.02 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02 МН, ПУА з 18.02 ОіОп з 18.02 ПР з 18.02 ПТБД з 18.02
Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 25.02.2019р. по 05.03.2019р. ЗПР-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМВС-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1


Розклад занять для здобувачів вищої освіти денної форми навчання з 18.02.2019 року ЕК з 18.02 ПТБД з 18.02 ФБС з 18.02 МН, ПУА з 18.02 МАР з 18.02 ІПЗ з 18.02 КН з 18.02 Магістри ФЕУ з 18.02 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 18.02 Магістри-перехресники ФЕУ з 18.02 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 18.02 МЕВ, МВС, МЕ з 18.02 ОіОп з 18.02 ПР з 18.02


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 18.02.2019р. по 03.03.2019р. ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1

ЗАХИСТ магістерських робіт здобувачів вищої освіти денної форми навчання Захист магістри ДФН
Розклад установчої сесії для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 11.02 по 16.02.2019р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


УВАГА, ТЕРМІНОВО! ЗМІНИ у розкладі для магістрів 1 курсу, заочної форми навчання, 04.02.2019р., викл. Шайкан А.В. ЗОіОП-18-1м

В графіку перездач для студентів денної форми навчання добавлено дисципліну (для ФБС-17-1ск) 02.02.2019 ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019
Розклад начитки лекцій для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з 04.02 по 15.02.2019р.(з 04.02 - І тиждень) ФБСз04.02 бак, маг ІПЗ з 04.02 бак, маг ІПЗ, маг ПВ з 04.02 ЕКз04.02 КНз04.02 Магістри ФОФІТ, ЮФ з 04.02 Магістри ФЕУ з 04.02 Магістри-перехресники ФЕУ з 04.02 Магістри-перехресники ФОФІТ, ЮФ з 04.02 МАРз04.02 МЕ,МВС, МЕВз04.02 МН, ПУАз04.02 ОіОпз04.02 Правоз04.02 ПТБДз04.02


УВАГА! ЗМІНИ у розкладі для студентів заочної форми навчання ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗМЕ-15-1 ЗОіОП-18-1м ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Графік перездач за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Розклад установчої сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір), заочної форми навчання, з 30.01 по 04.02.2019р. ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад установчої сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсу (скорочений термін навчання), заочної форми навчання, з 30.01 по 04.02.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Графік перездач(ПРОДОВЖЕННЯ) за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. Слідкуйте, далі буде. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Графік перездач за результатами зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання з 28.01.2019 року. Слідкуйте, буде продовження. ПЕРЕЗДАЧА-зима 2019


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів 1 курсу, заочної форми навчання, з 28.01 по 10.02.2019р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Розклад установчої сесії для бакалаврів 2 курсу, заочної форми навчання, з 25.01 по 30.01.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1, ЗПУА-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1


Як подати апеляцію на результат іспиту

Апеляція щодо результатів підсумкового контролю результатів навчання студентів – складова організаційного забезпечення навчального процесу, яка проводиться для визначення об’єктивності виставленої оцінки.Головне завдання апеляційної процедури – подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання результатів навчання студентів, уникнення непорозумінь і спірних ситуацій, створення найсприятливіших умов для розвитку і реального забезпечення законних прав та інтересів особи, що навчається.Основні засади організації проведення апеляції результатів підсумкового контролю результатів навчання визначаються в Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту (ухвалено Вченою радою університету протокол № 6 від 22.12.2005 р.)З питань подання заяви на апеляцію звертатись до Центру студентських комунікацій (вул. Медична, 16, другий корпус КЕІ) в термін визначений в Положенні.а
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі іспиту


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір), заочної форми навчання, з 16.01 по 29.01.2019р. ЗФБС-18-2пм ЗМАР-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (зі скороченим терміном навчання), заочної форми навчання, з 16.01 по 29.01.2019р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск ЗФБС-16-1ск


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 2 курсу, заочної форми навчання, з 16.01 по 24.01.2019р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1 ЗПУА-17-1


УВАГА! Скорегований розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання Магістри-перехресники 2 курс з 16.01 1 курс ФЕУ з 16.01 1 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 2 курс ФЕУ з 16.01 2 курс ФОФІТ , ЮФ з 16.01 3 курс ФЕУ з 16.01 3 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 4 курс ФЕУ з 16.01 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 Магістри 1 курс всі з 16.01 Магістри-перехресники 1 курс з 16.01

 
Розклад установчої сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 22.12.2018р. по 29.12.2018р.


Розклад установчої сесії для магістрів (перехресний вступ) 1 курсу заочної форми навчання з 22.12.2018р. по 29.12.2018р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм


ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1


Розклад зимової екзаменаційної сесії для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання з 16.01.2019 року Магістри-перехресники 2 курс з 16.01 1 курс ФЕУ з 16.01 1 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 2 курс ФЕУ з 16.01 2 курс ФОФІТ , ЮФ з 16.01 3 курс ФЕУ з 16.01 3 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 4 курс ФЕУ з 16.01 4 курс ФОФІТ, ЮФ з 16.01 Магістри 1 курс всі з 16.01 Магістри-перехресники 1 курс з 16.01


Розклад установчої сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 12.12.2018р. по 17.12.2018р.


ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1, ЗМАР-18-1, ЗМН-18-1, ЗПУА-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗПР-18-1 ЗОіОП-18-1, ЗФБС-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗМВС-18-1


Розклад установчої сесії для магістрів-перехресників 1 курсу (додатковий набір) заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 15.12.2018р. ЗФБС-18-2пм ЗОіОП-18-2пм ЗПУА-18-2пм


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 1 курсу  заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 23.12.2018р. ЗФБС-18-1пм ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 10.12.2018р. по 23.12.2018р. ЗФК-14-2 ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання, групи ЗМВС-18-1 з 03.12.2018р. по 11.12.2018р. ЗМВС-18-1


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 1 курсу заочної форми навчання з 03.12.2018р. по 11.12.2018 ЗФБС-18-1 ЗЕК-18-1, ЗПТБД-18-1 ЗІПЗ-18-1 ЗМАР-18-1 ЗМЕВ-18-1 ЗМН-18-1, ЗПУ-18-1 ЗОіОП-18-1 ЗПР-18-1


УВАГА! В розкладі заочної форми навчання 28.11.2018р. є зміни ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск


Корективи в розкладі денної форми навчання з 28.11.2018 р. ФБС МН, ПУА МН-18-1пм, ПУА-18-1пм


Розклад установчої сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 26.11.2018р. по 01.12.2018р. ЗФБС-16-1,ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1


Виправлення в розкладі з 12.11.2018р. для студентів денної форми навчання спеціальності"Право" ПРАВО


Розклад екзаменаційної сесії для магістрів-перехресників 2 курсу заочної форми навчання з 19.12.2018 р. по 02.12.2018р. ЗФБС-17-1пм ЗЕК-17-1пм ЗІПЗ-17-1пм ЗМЕВ-17-1пм ЗМН-17-1пм ЗОіОП-17-1пм ЗПР-17-1пм ЗПУА-17-1пм


Розклад екзаменаційної сесії для бакалаврів 3 курсу та 1 курсу (скорочений термін навчання) заочної форми навчання з 12.11.2018р. по 25.11.2018р. ЗФБС-16-1, ЗФБС-18-1ск ЗЕК-16-1 ЗІПЗ-16-1 ЗМАР-16-1 ЗМЕВ-16-1 ЗМН-16-1 ЗОіОП-16-1, ЗОіОП-18-1ск ЗПР-16-1, ЗПР-18-1ск ЗПТБД-18-1ск ЗПУА-16-1


УВАГА! З 29.10.2018р. заняття для студентів денної форми навчання будуть за новим розкладом з тривалістю пари 50 хвилин, згідно розпорядження: Розпорядження №26 від 22.10.2018


СКОРЕГОВАНИЙ РОЗКЛАД занять для студентів денної форми навчання з 29.10.2018 р. ФБС 1 курс магістри-перехресники ЕК ІПЗ КН МАР МН-18-1пм, ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп ПРАВО МЕ, МЕВ, МВС ПТБД


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 4 курсу, 2 та 3 курсів (за скороченим терміном), заочної форми навчання з 22.10 по 27.10.2018р. ЗФК-15-2, ЗФБС-17-1ск, ЗФБС-16-1ск ЗЕК-17-1ск ЗЕП-15-2 ЗМАР-15-1 ЗМЕ-15-1 ЗМН-15-2, ЗМН-17-1ск ЗОА-15-2, ЗОіОП-17-1ск, ЗОіОП-16-1ск ЗПЗАС-15-2 ЗПР-15-1, ЗПР-17-1ск


Розклад занять для 2 курсу магістрів (перехресний вступ) денної форми навчання з 29.10.2018р. Магістри-ПЕРЕХРЕСНИКИ 2 курс з 29.10


Розклад занять для магістрів денної форми навчання з 15.10.2018 року Магістри ЮФ 2 курс магістри-перехресники Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 2 курсу заочної форми навчання з 15.10 по 20.10.2018р. ЗФБС-17-1 ЗЕК-17-1 ЗІПЗ-17-1 ЗКН-17-1 ЗМАР-17-1 ЗМЕВ-17-1 ЗМН-17-1 ЗОіОП-17-1 ЗПР-17-1 ЗПТБД-17-1 ЗПУА-17-1


Розклад начитки лекцій для магістрів 1 курсу заочної форми навчання з 15.10 по 20.10.2018р. ЗФБС-18-1м ЗІПЗ-18-1м ЗМАР-18-1м


ЗМН-18-1м ЗОіОП-18-1м ЗПР-18-1м ЗПТБД-18-1м


Перездача екзаменів студентами денної форми навчання за результатами літньої екзаменаційної сесії 2017-2018н.р. з 27.08.2018р. Перездача-серпень


Графік проведення відкритих занять викладачами кафедр на І семестр 2018-2019 н.р. Графік відкритих занять


Розклад для магістрів денної форми навчання з 01.10.2018р. 2 курс магістри-перехресники 1 курс магістри-перехресники Магістри ЮФ з 01.10 Магістри ФЕУ з 01.10 Магістри ФОФІТ з 01.10


Скорегований розклад для студентів денної форми навчання з 01.10.2018р. КН ЕК ІПЗ ФБС МАР МЕ,МВС, МЕВ МН, ПУА ОіОп Право ПТБД


Розклад занять збірних груп з іноземної мови студентів денної форми навчання Збірні групи


Розклад начитки лекцій для бакалаврів 5 курсу заочної форми навчання з 01.10 по 08.10.2018 року ЗЕК-14-1 ЗЕП-14-2 ЗМАР-14-1 ЗМЕ-14-1 ЗМЕО-14-2 ЗОА-14-2 ЗПЗАС-14-1 ЗПР-14-1 ЗФК-14-2


Розклад начитки лекцій для магістрів-перехресників 1 курсу заочної форми навчання з 01.10 по 06.10.2018р ЗІПЗ-18-1пм ЗМЕВ-18-1пм ЗМН-18-1пм ЗОіОП-18-1пм ЗПР-18-1пм ЗПТБД-18-1пм ЗПУА-18-1пм ЗФБС-18-1пм


Розклад начитки лекцій для студентів денної форми навчання з 03.09.2018 року ЕК КН Магістри ФЕУ перехресники Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ Магістри ЮФ МАР ОіОп МЕВ,МВ,МЕdoc МН, ПУА ПТБД ФБС ПРАВО Магістри-перехресники МН-18-1пм, ПУА-18-1пм


РОЗКЛАД занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей з 17.09.2018 року.(поки що понеділок і вівторок, слідкуйте - далі буде) ФЕУ магістри перехресники ЕК КН Магістри ФЕУ Магістри ФОФІТ Магістри ЮФ МАР МЕ,МВС, МЕВ МН-18-1пм,ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп Право ПТБД ФБС


Оновлений розклад для студентів денної форми навчання з 24.09.2018р.Уважно перегляньте, є зміни.Для студентів 1-го курсу: - Дисципліна "Університетська освіта" буде читатися за графіком, графік прикладається. ФБС 1 курс магістри-перехресники Графік занять по суботам для ПУА-16-1, ПУА-18-1пм Графік занять по Університетській освіті ИПЗ КН Магістри ФЕУ МАР МЕ,МВС, МЕВ МН-18-1пм,ПУА-18-1пм МН, ПУА ОіОп Право ПТБД

 

« Повернутися

Інформаційні партнери