Посада, вчене звання, науковий ступінь

  • Асистент кафедри обліку і оподаткування

Освітня діяльність

  • У 2005 році закінчила магістратуру Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний університет і мені Вадима Гетьмана» за спеціальністю «Облік і аудит»
  • В теперішній час є здобувачем кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» та працює над кандидатською дисертацію на тему «Облік і аудит власного капіталу в умовах реорганізації підприємств»
  • Керує проходженням переддипломної практики, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу

Дисципліни

  • Бюджетування і контроль
  • Документування господарських операцій
  • Облікова політика підприємства
  • Фінансовий облік-1,2
  • Управлінський облік

Сфера інтересів

  • Проблеми обліку і аудиту власного капіталу в умовах реорганізації підприємств

Контакти

Шукати наукові публікації у репозітарії

« Повернутися

Інформаційні партнери