3 грудня відбулася конференція трудового колективу КЕІ, де перед науково-педагогічними працівниками виступив директор інституту А.В. Шайкан, з пропозицією обрання представників від нашого інституту до складу конференції трудового колективу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

А.В. Шайкан довів присутнім, що на виконання Ухвали ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Про внесення змін до Ухвали Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.09.2015 «Про підготовку до обрання нового складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету – Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 22 листопада 2018 р. від Криворізького економічного інституту до складу Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» необхідно обрати 13 делегатів, із них науково-педагогічних працівників – 10 делегатів; працівників інших категорій – 1 делегат, осіб, які навчаються, – 2 делегати.

Було ухвалено: обрати до складу Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» наступних представників:

1. Шайкан Андрій Валерійович – д.е.н., професор, директор інституту;
2. Гушко Сергій Володимирович – д.е.н., професор, перший проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи;
3. Орлов Валентин Валентинович – к.н.д.у., доцент, заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи;
4. Кочуєвський Геннадій Олексійович – заступник директора з фінансово-господарської роботи;
5. Максимова Алла Василівна – к.е.н., доцент, голова ППО інституту;
6. Романенко Оксана Василівна – к.п.н., доцент кафедри іноземних та ділової української мов;
7. Михайленко Лілія Михайлівна – завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук;
8. Кайда Едуард Олександрович – старший викладач кафедри фізичного виховання;
9. Гук Олександр Юрійович – асистент кафедри економіки та підприємництва;
10. Макаренко Віта Олександрівна – к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування;
11. Білоконь Наталія Станіславівна – начальник відділу кадрів і управління персоналом;
12. Водзянський Микита Валентинович – студент ПР-15-1 (юридичний факультет);
13. Кирнос Ольга Сергіївна – студентка ПР-16-1 (юридичний факультет).

Ухвалено одноголосно.« Повернутися

Інформаційні партнери