Навчання за рахунок коштів державного бюджету — освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна форма навчання):

Код та назва спеціальності Обсяги прийому за державним замовленням у 2019 році КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
051 «Економіка»

2

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

2

121 «Інженерія програмного забезпечення»

3

 

Навчання за рахунок коштів державного бюджету — освітній ступінь «магістр» на основі ступеня «бакалавр» (денна форма навчання):

Код та назва спеціальності Обсяги прийому за державним замовленням у 2019 році КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
051 «Економіка»

6

071 «Облік і оподаткування»

2

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

5

073 «Менеджмент»

3

075 «Маркетинг»

3

121 «Інженерія програмного забезпечення»

10« Повернутися

Інформаційні партнери