Апеляція з фахового випробування зі вступниками на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР
«молодший спеціаліст» (на денну, заочну форми навчання) для спеціальностей «Фінанси, банківська справа та
страхування», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Інженерія програмного забезпечення» та
«Менеджмент» відбудеться 26 липня 2019 р. о 12:00.

Апеляція з фахового випробування зі вступниками на навчання для здобуття ступеня магістра (на денну, заочну
форми навчання) відбудеться 26 липня 2019 р. о 12:00.« Повернутися

Інформаційні партнери