Результати засідань Вченої Ради

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 24.06.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 06.06.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 27.05.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 22.04.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 20.02.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 31.01.2019

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 03.12.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 28.11.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 13.11.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 02.11.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 31.08.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 26.06.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 18.05.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 08.05.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 23.04.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 26.03.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 27.02.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 30.01.2018

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради інституту 26.12.2017

Витяг про підготовку до ліцензування та акредитації спеціальностей інституту від 30.11.2017

Витяг про заходи щодо профілактики корупційних дій від 30.11.2017

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради Інституту 19.10.2017

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради Інституту 26.09.2017

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради Інституту 28.08.2017Склад Вченої ради
КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Затверджено наказом ректора університету від 24.11.2016 р. №868

1 Шайкан А.В. голова Вченої ради інституту, директор інституту, доктор економічних наук, професор
2 Гушко С.В. заступник голови Вченої ради інституту, перший заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор економічних наук, професор
3 Орлов В.В. заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент
4 Кочуєвський Г.О. заступник директора з фінансово-господарської роботи
5 Багашова Н.В. секретар Вченої ради інституту; учений секретар, кандидат геологічних наук, доцент
6 Астаф’єв О.Ю.
керівник центру студентських комунікацій, кандидат технічних наук, доцент
7 Дутчак Р.Р. декан факультету економіки і управління, кандидат економічних наук
8 Максимова І.І. декан факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій, кандидат економічних наук
9 Дацко К.П. декан юридичного факультету, кандидат економічних наук
10 Картечева О.О. завідувач бібліотеки
11 Наєзжа М.А. головний бухгалтер
12 Лозівець К.С. голова ради студентського самоврядування інституту
13 Максимова А.В. голова ППО інституту, кандидат економічних наук, доцент
14 Батюк А.М. завідувач кафедри фізичної культури, кандидат соціологічних наук
15 Зеленський О.С. завідувач кафедри інформатики і прикладного програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор
16 Кулішов В.В. професор кафедри міжнародної економіки, доктор педагогічних наук, професор
17 Матукова Г.І. завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування
18 Михайленко Л.М. завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат психологічних наук, доцент
19 Садовенко М.М. завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент
20 Скидан С.О. завідувач кафедри іноземних та ділової української мов, доктор педагогічних наук, професор
21 Теличко О.А. завідувач кафедри правового регулювання економіки, кандидат юридичних наук, доцент
22 Темченко О.А. професор кафедри економіки та підприємництва, доктор технічних наук, професор
23 Шелевіцький І.В. завідувач кафедри інформаційних технологій і моделювання, доктор технічних наук, професор
24 Білоконь Н.С. начальник відділу кадрів
25 Бєссінна О. С. голова ради студентського самоврядування факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій
26 Велика А.С. голова ради студентського самоврядування факультету економіки та управління
27 Демченко Г.А. голова ради студентського самоврядування юридичного факультету

Ухвали Вченої ради ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Ухвали Вченої ради КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


« Повернутися

Інформаційні партнери