Склад Вченої ради
КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Затверджено наказом ректора Університету від 24.11.2016 р. №868

1 Шайкан А.В. голова вченої ради, директор, доктор економічних наук, професор
2 Гушко С.В. заступник Голови Вченої ради Інституту, перший заступник директора з науково-педагогічної та навчальної роботи, доктор економічних наук, професор
3 Кочуєвський Г.О. заступник директора з фінансово-господарської роботи
4 Багашова Н.В. учений секретар, секретар вченої ради, кандидат геологічних наук, доцент
5 Астаф’єв О.Ю. в.о. декана факультету економіки і управління, кандидат технічних наук, доцент
6 Волков Д.П. в.о. декана факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій, кандидат економічних наук, доцент
7 Дацко К.П. декан юридичного факультету, кандидат економічних наук, доцент
8 Сагайдак М.П заступник директора з науково-педагогічної і виховної роботи, доктор економічних наук, професор
9 Картечева О.О. завідувач бібліотеки
10 Дедяєва С.В. головний бухгалтер
11 Кузьмич А.В. голова ради студентського самоврядування Інституту
12 Максимова А.В. голова ПО КЕІ, кандидат економічних наук, доцент
13 Батюк А.М. в.о. завідувача кафедри фізичної культури, кандидат соціологічних наук
14 Зеленський О.С. в.о. завідувача кафедри інформатики і прикладного програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор
15 Корінєв В.Л. в.о. завідувача кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор
16 Кулішов В.В. в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, доктор педагогічних наук, професор
17 Орлов В.В. в.о. завідувача кафедри менеджменту і публічного адміністрування, кандидат наук з державного управління, доцент
18 Садовенко М.М. в.о. завідувача кафедри фінансів, податків і страхової справи, кандидат економічних наук, доцент
19 Скидан С.О. завідувач кафедри ділової української та іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор
20 Теличко О.А. в.о. завідувача кафедри правового регулювання економіки, кандидат юридичних наук, доцент
21 Темченко О.А.  в.о. завідувача кафедри економіки та підприємництва, доктор технічних наук, професор
22 Ченшова Н.В. доцент кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук
23 Шелевіцький І.В. в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій і моделювання, доктор технічних наук, професор
24 Шепеленко Т.Л. в.о. завідувача кафедри соціально-гуманітарних наук, кандидат педагогічних наук, доцент
25 Білоконь Н.С. начальник відділу кадрів
26 Полоз Н.М. заступник завідувача навчально-методичного відділу
27 Сікора Д.Л. начальник інформаційно-обчислювального центру
28 Водзянський Н.В. студент факультету підприємництва та права
29 Клименко О.О. студентка факультету економіки та управління
30 Крамаренко В.Л. студент факультету обліку, фінансів та інформаційних технологій

Ухвали Вченої ради ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Ухвали Вченої ради КЕІ ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


« Повернутися

Інформаційні партнери