Бібліотека — соціальний  інститут і функціонує задля своїх користувачів

Сьогоднішній день  диктує необхідність осмислення нової ролі для діяльності  бібліотек вищих навчальних закладів з урахуванням реальних умов життя і обставин еволюції вищої школи.

Книгозбірня Криворізького економічного інституту з ІІ семестру поточного навчального року розпочинає свою роботу в новому  форматі і запрошує усіх своїх користувачів скористатися можливістю відкритого доступу до книжкового фонду своєї книгозбірні.

Вільний доступ до фонду — форма бібліотечного обслуговування, що надає користувачеві можливість самостійного пошуку і вибору документів в бібліотечному фонді.Відкритий доступ у фондах бібліотек не є чимось новим. Бібліотека з вільним доступом популярна і звична у читацькому середовищі зарубіжних країн. Для бібліотек нашої країни вільний доступ – відносно новий спосіб організації фондів і система їх удоступнення. Користувач отримує право сам (а не з рук бібліотекаря) безпосередньо знайомиться з усім наявним масивом  книг, про які досі одержував уявлення тільки за їх бібліографічним образом — у каталозі. Вільний доступ до ресурсів — це не тільки одна із форм організації фонду, але  й свобода вибору.

Для багатьох користувачів, що, насамперед, орієнтуються на пошук в Інтернеті, вільний доступ уявляється їм хаосом, у якому важко шукати потрібну інформацію. Враховуючи вищесказане, до розстановки фонду працівники бібліотеки пред’являли дві основні вимоги: по-перше, раціональне використання корисної площі книгосховища читального залу; по-друге, створення обом учасникам бібліотечного діалогу максимального комфорту при пошуку документів.Фонд нашої бібліотеки має систематично-алфавітний спосіб розстановки (за галузями знань, згідно з таблицями Універсальної Десяткової класифікації, а всередині – за алфавітом авторів або назв видань).

Для полегшення читачам можливості самостійно орієнтуватися в книжковому фонді, вибирати окремі видання і розширення  уявлення про наявну інформацію з теми, застосовуються поличні роздільники, які  розкривають  місцезнаходження та тематику документів (вони містять індекс таблиці УДК і найменування відділу).Фонд читального залу також  налічує  чималу кількість  журналів, які розставлено за алфавітно-хронологічним принципом.Хотілося б  думати, що надана користувачеві можливість самостійного пошуку і вибору  документів,   сформує «відповідального користувача вільного доступу, який знає не лише свої права, але й обов’язки, який:

  • обмежує розмови по мобільному телефону і перепрошує, коли відповідає на вхідний дзвінок;
  • намагається не розмовляти голосно зі знайомими;
  • знає бібліотечні процедури і пояснює їх своїм знайомим;
  • намагається бути доброзичливим до інших читачів, одночасно їх дисциплінує;
  • доводить до відома новачків уже усталені правила, наприклад: “не перешкоджай комусь, бо сам собі перешкоджаєш”;
  • піклується про книжковий фонд як про власне знаряддя праці;
  • зупиняє неправильні дії читачів (наприклад, переставлення книжок на полиці з літературою з інших галузей науки);
  • “хвалиться”, коли знайде книжку, яка стоїть на полиці не на своєму місці»*

Отже, вільний доступ  стає  стилем життя нашої бібліотеки, а користувач – партнером, якому належить допомагати.

                                       О.О. Картечева, завідувач бібліотеки. 

*Мазур Н. Г.  Вільний доступ до фонду в інформаційному середовищі університетської бібліотеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: lib.pu.if.ua/files/articles/mazur-dostup.

На знімках:

Загальний вигляд фонду читального залу бібліотеки;

Фонд журналів бібліотеки;

Поличні роздільники у фонді бібліотеки.« Повернутися

Інформаційні партнери