Успішно захистив докторську дисертацію к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Володимир Станіславович Котковський

У 2013 році я закінчив докторантуру ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», написав монографію, дисертаційну роботу і навіть пройшов семінар на факультеті, але не захистився через суб’єктивні та об’єктивні причини. Три роки після докторантури я не сидів на місці, шукав інші спеціалізовані ради в Україні для захисту дисертації. Давній знайомий запропонував свою допомогу захиститись у Болгарії, довелося змінити наукового консультанта і назву дисертації, переробити окремі розділи. Весь цей час я продовжував свої наукові дослідження, писав статті у фахових виданнях і тези доповідей у міжнародних конференціях, брав участь у написанні колективних монографій за темою дослідження. З темою «Управління кредитно-інвестиційними інноваціями банків» я вийшов на захист у Варненському Вільному університеті імені Чорноризця Храбра. В цьому університеті видають диплом Європейського Союзу.

Вітаємо із блискучим захистом та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках! Нехай підґрунтям плідної професійної діяльності буде міцне здоров’я та удача, натхненна думка й щирі почуття, підтримка родини і колег!« Повернутися

Інформаційні партнери