Накази про зарахування вступників на базі освітнього рівня МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Перелік спеціальностей

Перелік документів

Для участі у фаховому випробуванні і конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

  • Паспорт громадянина України або інший документ та його копія (Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Проїзний документ дитини; для осіб, які за віком не мають паспорта – свідоцтво про народження та документ з фотокарткою, що засвідчує громадянство та місце постійного проживання);
  • Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з додатком, а також копії цих документів (копії завіряються за оригіналом відбірковою комісією);
  • Документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платника податків (копія);
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • Чотири кольорові фотокартки 3х4 (на звороті кожної з яких написано прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта);
  • Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
  • Оригінали документів, що дають право на вступ поза конкурсом або право першочергового вступу, а також їх копії (два примірники);
  • Два конверти розміру А5 з марками;
  • Папка із зав’язками (1 шт.);
  • Швидкозшивачі (1 шт.).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Етапи вступної кампанії

Графік проведення фахового випробування 2018


« Повернутися

Інформаційні партнери