НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст») за кошти державного бюджету, 1 курс, денна форма навчання

Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст») за кошти фізичних осіб, 1 курс, денна форма навчання
Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст») за кошти фізичних осіб, 1 курс, заочна форма навчання
Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст») за кошти фізичних осіб, 2 курс, денна форма навчання
Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст») за кошти фізичних осіб, 2 курс, заочна форма навчання
Бакалавр (на базі ОС «Молодший спеціаліст» 05.08.2019) за кошти фізичних осіб, 2 курс, заочна форма навчання


Рейтингові списки

Результати фахового випробування для вступників — ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 24.07.2019 
Результати фахового випробування для вступників — ОС «Бакалавр» на базі ОКР «Молодший спеціаліст» 25.07.2019 

Навчання за рахунок коштів державного бюджету — освітній ступінь «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (денна форма навчання):

Код та назва спеціальності Обсяги прийому за державним замовленням у 2019 році КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
051 «Економіка»

2

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

2

121 «Інженерія програмного забезпечення»

3

Перелік спеціальностей

Перелік документів

Для участі у фаховому випробуванні і конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

  • Паспорт громадянина України або інший документ та його копія (Паспорт громадянина України для виїзду за кордон; Проїзний документ дитини; для осіб, які за віком не мають паспорта – свідоцтво про народження та документ з фотокарткою, що засвідчує громадянство та місце постійного проживання);
  • Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з додатком, а також копії цих документів (копії завіряються за оригіналом відбірковою комісією);
  • Документ про присвоєння вступнику ідентифікаційного коду платника податків (копія);
  • Військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
  • Чотири кольорові фотокартки 3х4 (на звороті кожної з яких написано прізвище, ім’я та по батькові абітурієнта);
  • Копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);
  • Оригінали документів, що дають право на вступ поза конкурсом або право першочергового вступу, а також їх копії (два примірники);
  • Два конверти розміру А5 з марками;
  • Папка із зав’язками (1 шт.);
  • Швидкозшивачі (1 шт.).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, та інших документів.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Графік проведення фахового випробування 2019


« Повернутися

Інформаційні партнери