НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

Магістр (на базі ОС «Бакалавр») за кошти державного бюджету, 1 курс, денна форма навчання

Магістр (на базі ОС «Бакалавр») за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, денна форма навчання
Магістр (на базі ОС «Бакалавр») за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, заочна форма навчання
Магістр (на базі ОС «Магістр») за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, заочна форма навчання
Магістр за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, денна форма навчання (081 Право)
Магістр за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, заочна форма навчання
Магістр за кошти фізичних/юридичних осіб, 1 курс, денна форма навчання


Рейтингові списки

Рейтинговий список ОС «Магістр» 
Результати фахового випробування для вступників — ОС «Магістр»

Навчання за рахунок коштів державного бюджету — освітній ступінь «магістр» на основі ступеня «бакалавр» (денна форма навчання):

Код та назва спеціальності Обсяги прийому за державним замовленням у 2019 році КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»
051 «Економіка»

6

071 «Облік і оподаткування»

2

072 «Фінанси,банківська справа та страхування»

5

073 «Менеджмент»

3

075 «Маркетинг»

3

121 «Інженерія програмного забезпечення»

10

Інформація для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році, які проходять вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Порядок вступу до магістратури в 2019 році

Програма вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення ЗНО

Програма другого блоку Єдиного фахового вступного випробуванння зі спеціальності «Право»

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Перелік спеціальностей та вступних випробувань,  ліцензійні обсяги та вартість навчання

Вступ на освітній ступень «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Перелік документів абітурієнта при вступі на освітній ступінь «магістр»

Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора про вступ, де вказує рік закінчення, назву навчального закладу та факультет, отриманий рівень освіти, спеціальність, обрану форму навчання (денну або заочну), обрану спеціальність;
  • Оригінал і копія документа, що засвідчує особу та громадянство;
  • Документ державного зразка про раніше отриману базову вищу освіту з додатком (оригінал або завірені ксерокопії). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» вступник додає диплом про базову вищу освіту та додаток до нього;
  • Документи, що надають право на пільги (за наявності) та їх дві копії;
  • Свідоцтво про шлюб або про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах) та їх копії;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4см;
  • Інші документи або їхні копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Графік проведення вступних випробувань 2019

Програми підготовки до фахового випробування

Програма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальностями економічного напряму


« Повернутися

Інформаційні партнери