Графік проведення ЗНО при вступі до магістратури  у 2019 році

Реєстрація вступників з 13 травня по 03 червня
Єдиний вступний екзамен з іноземної мови — 02 липня
Єдине фахове вступне випробування з права та правничих компетенцій — 04 липня


Інформація для вступників на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2019 році, які проходять вступні випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання

Порядок вступу до магістратури в 2019 році

Програма вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення ЗНО

Програма другого блоку Єдиного фахового вступного випробуванння зі спеціальності «Право»

Програма єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Наказ Міністерства освіти і науки Украіни «Про затвердження Програми вступного випробування» від 07.02.2018

Інформаційне повідомлення для осіб, які проходять незалежне оцінювання при вступі до магістратури в 2018 році

Схеми нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французської мов для вступу у 2018 році

Загальна характеристика тесту з німецької мови єдиного вступного іспиту для вступу у 2018 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) ПРИКЛАД

Перелік спеціальностей та вступних випробувань,  ліцензійні обсяги та вартість навчання

Вступ на освітній ступень «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Перелік документів абітурієнта при вступі на освітній ступінь «магістр»

Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора про вступ, де вказує рік закінчення, назву навчального закладу та факультет, отриманий рівень освіти, спеціальність, обрану форму навчання (денну або заочну), обрану спеціальність;
  • Оригінал і копія документа, що засвідчує особу та громадянство;
  • Документ державного зразка про раніше отриману базову вищу освіту з додатком (оригінал або завірені ксерокопії). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» вступник додає диплом про базову вищу освіту та додаток до нього;
  • Документи, що надають право на пільги (за наявності) та їх дві копії;
  • Свідоцтво про шлюб або про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах) та їх копії;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4см;
  • Інші документи або їхні копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Етапи вступної кампанії

Графік проведення вступних випробувань 2018

Програми підготовки до фахового випробування

Програма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за ступенем «магістр» за спеціальностями економічного напряму


« Повернутися

Інформаційні партнери