Наказ Міністерства освіти і науки Украіни «Про затвердження Програми вступного випробування» від 07.02.2018

Інформаційне повідомлення для осіб, які проходять незалежне оцінювання при вступі до магістратури в 2018 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань,  ліцензійні обсяги та вартість навчання

Вступ на освітній ступень «магістр» за спеціальністю 081 «Право»

Державне замовлення 2017 

Перелік документів абітурієнта при вступі на освітній ступінь «магістр»

Для участі у вступних випробуваннях і конкурсному відборі на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» вступник особисто подає до приймальної комісії такі документи:

  • Заяву на ім’я ректора про вступ, де вказує рік закінчення, назву навчального закладу та факультет, отриманий рівень освіти, спеціальність, обрану форму навчання (денну або заочну), обрану спеціальність;
  • Оригінал і копія документа, що засвідчує особу та громадянство;
  • Документ державного зразка про раніше отриману базову вищу освіту з додатком (оригінал або завірені ксерокопії). Для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» на базі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» вступник додає диплом про базову вищу освіту та додаток до нього;
  • Документи, що надають право на пільги (за наявності) та їх дві копії;
  • Свідоцтво про шлюб або про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах) та їх копії;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4см;
  • Інші документи або їхні копії, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями), установленими законодавством, у терміни, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Етапи вступної кампанії

Графік проведення вступних випробувань

Програми підготовки до фахового випробування

Програма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем «магістр» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»

Програма вступного випробування з іноземних мов для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст», за ступенем «магістр» за спеціальностями економічного напряму (окрім спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»)

Рейтингові списки вступників

Критерії оцінювання екзаменаційних робіт

Списки вступників зарахованих на навчання за державним замовленням


« Повернутися

Інформаційні партнери