Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Доцент кафедри обліку і оподаткування, кандидат економічних наук, доцент

Освітня діяльність

 • У 2001 році закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінанси підприємств».
 • У 2009 році захистила дисертацію на тему «Фінансування підприємств за рахунок випуску облігацій» у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.
 • З 2001 року працює на кафедрі «Фінансів» Криворізького економічного інституту.
 • Керівник навчальних курсів з дисциплін бакалаврського та магістерського циклу, здійснює керівництво підготовкою курсових, дипломних та магістерських робіт, керує проходженням виробничої та переддипломної практик, бере активну участь у методичному забезпеченні навчального процесу та науковій роботі кафедри.

Дисципліни

 • Фондовий ринок
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансове посередництво
 • Фінанси підприємств
 • Управління фінансовими ризиками

Сфера інтересів

 • Небанківське фінансове посередництво

Контакти« Повернутися

Інформаційні партнери