НАША СТРАТЕГІЯ – УПРАВЛІННЯ

Профорієнтація на всіх її рівнях має розглядатись як інтегральна, комплексна діяльність із розвитку кар’єри особистості для забезпечення її індивідуального добробуту та оптимального включення в суспільне життя.

Вибір професії – тривалий і непрогнозований процес. Завдяки профорієнтації молодь має можливість визначити рівень свого інтелекту, характер, волю, індивідуальні здібності, а особливо те, як використати власні індивідуальні властивості при виборі професії.

Менеджмент (або «управління») — це процес планування, організації, приведення в дію і контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань. Менеджмент пронизує всю організацію, торкається практично всіх сфер її діяльності.

Студенти нашого інституту презентують власні спеціальності, зустрічаючись зі студентами технікумів, коледжів, визначаючи за необхідність систематичних сумісних заходів технікумів міста та інституту. Готують доповіді, де зазначено про необхідність індивідуалізації цієї діяльності та приділення більшої уваги навчанню, самостійному пошуку профінформації. У першу чергу, це включає в себе надання індивідуальної допомоги студентам технікумів, коледжів при виборі вищого закладу, де вони продовжать своє навчання майбутньої професії.

Викладачі розповідають про застосування діагностичних методик дослідження, дають науково обґрунтоване професійне консультування із залученням прогресивного досвіду та інноваційних технологій щодо використання системи дуального навчання, вибору індивідуального графіка навчання та вибору комплексу предметів відповідно до власних вимог.

Кафедра менеджменту і публічного адміністрування.« Повернутися

Інформаційні партнери