Цієї вступної кампанії випускники 11-го класу мають унікальну можливість вступити до Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на спеціальність 053 «Психологія» за результатами лише 2-х предметів ЗНО

Освітня програма у галузі психології формує необхідний рівень цілісних психологічних знань та етичних принципів професійної діяльності психолога, з якими випускники здатні працювати на рівні сучасних вимог до даної професії. Освіта у галузі психології поряд із фаховими знаннями забезпечує формування у студентів таких практичних навичок, як емоційний інтелект, уміння ефективно комунікувати, вміння самостійно обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги: психокорекції та психотерапії, критично мислити, аналізувати, аргументувати та презентувати результати власних досліджень усно / письмово, мати поглиблені знання іноземної мови (англійської, німецької, французької, польської).

Обираючи шлях у майбутнє на спеціальності «Психологія» в КЕІ, Ви опануєте омріяну професію психолога широкого профілю, з можливістю подальшого працевлаштування в різних сферах соціальної практики (охорони здоров’я, правоохоронній, професійного відбору та профорієнтаційній, організаційній, сімейній, експертній, управлінській тощо). При цьому на фахових психологів завжди існує попит не тільки в державних установах, а й у приватному секторі: банках, страхових та інвестиційних компаніях, IT-фірмах, засобах масової інформації, громадських організаціях тощо.

Викладачі КЕІ та провідні науковці партнерських університетів Європи допоможуть вам оволодіти фундаментальними знаннями і набути практичних навичок, необхідних для виконання професійної діяльності в широкому спектрі прикладних галузей психологічної практики. Студенти мають можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки чому підвищуються шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але й за кордоном.

Активні міжнародні зв’язки інституту дозволяють студентам стати учасниками міжнародних
стажувань і грантових програм.

Детальніше про спеціальність читайте тут: http://www.kneu.dp.ua/psihologiya/« Повернутися

Інформаційні партнери