Маркетинг – це твій вибір, твоя перспектива, твоє майбутнє

Формування ринкових відносин в Україні створює все більший попит на фахівців з напряму маркетингової діяльності. Пояснюється це тим, що маркетинг органічно невіддільний від бізнесу і незамінний в умовах конкуренції. Кожен підприємець у своїй комерційній діяльності завжди орієнтується на стратегію маркетингу, яка забезпечує йому ефективну реалізацію продукції на ринку

Поняття «маркетинг» походить від англійського слова «market», що в перекладі означає «торгівля», «ведення бізнесу».

Основний принцип маркетингу – це першочергова орієнтація в управлінні фірмою на потреби та вимоги споживачів. У даному випадку його значення полягає в тому, щоб спочатку визначитися, якого товару хоче споживач, а потім задовольнити його бажання. Такий підхід забезпечує конкурентні переваги фірми при реалізації продукції на ринку.

Одночасно маркетинг є системою захисту продавця та покупця, державного заохочення виробництва і торгівлі. Більш того, він сприяє створенню довірчих стосунків між учасникам процесу просування товарів на ринок чи надання послуг.

На сьогоднішній день попит на спеціалістів із маркетингу існує в усіх галузях: виробництво, фінанси, банківська справа, міжнародна діяльність, торгівля, медицина, фармакологія, туризм, готельне господарство тощо. Обумовлено це тим, що незалежно від своєї спеціалізації маркетолог визначає реальну картину взаємостосунків фірми з ринком і допомагає керівництву ухвалити вірне рішення на основі професійного аналізу даної ситуації. Це і є основним завданням в управлінні маркетингом.

Відмінні риси маркетологів є діловитість, ініціативність, здатність до аналізу ринкової ситуації та самостійного прийняття рішень, зайняття активної позиції тощо.

Диплом маркетолога відкриває дорогу в світ професій XXI століття

Основними напрямками цієї діяльності є такі:

Маркетолог. В обов’язки маркетолога на будь-якому підприємстві (фірмі) входить:

• ретельне вивчення товару чи послуги своєї фірми, особливостей його реалізації;
• вивчення споживачів даного товару чи послуги, їх сегментація;
• дослідження ринків збуту та їх специфіки;
• аналіз конкурентів;
• прогноз попиту і його динаміки;
• формування товарного асортименту;
• участь у ціноутворенні.

Маркетолог-аналітик. Це фахівець, який відстежує тенденції сучасної ринкової економіки, вдало орієнтується в умовах невизначеності. Маркетолог – аналітик, який генерує ідеї, вміє знайти необхідну інформацію, керувати людьми і подіями при реалізації товарів на ринку.

Коло обов’язків маркетолога-аналітика:

• проведення маркетингових досліджень;
• моніторинг ринку конкурентів;
• дослідження споживацьких переваг і тенденції їх зміни;
• участь у розробці рекламної компанії фірми;
• планування асортиментної політики підприємства;
• дослідження особливостей регіональних ринків збуту.

Запрошуємо на навчання!« Повернутися

Інформаційні партнери